Notifikace technických předpisů WTO - 2. týden 2020

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 2. týdnu roku 2020 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/USA/1557
6. 1.
Pneumatiky motorových vozidel

Společnost NHTSA vydává toto předběžné oznámení o navrhovaných pravidlech (ANPRM) s cílem získat připomínky k ustanovením federálních bezpečnostních norem pro motorová vozidla pro pneumatiky.
NHTSA is issuing this Advance notice of proposed rulemaking (ANPRM) to seek comment on provisions contained in the Federal Motor Vehicle Safety Standards for tires.

Lhůta pro připomínky: 18. 2. 2020
G/TBT/N/VNM/158
7. 1.
Sladidla

Tyto návrhy technických předpisů stanoví technické požadavky a řízení jakosti, hygieny a bezpečnosti cyklamátu vápenatého, cyklamátu sodného, sacharinu vápenatého, sacharinu draselného, sacharinu sodného, sukralózy, alitamu, aspartam-acesulfamu, polyglycitolového sirupu, sorbitolového sirupu.
These drafts technical regulations stipulate technical requirements and the management on quality, hygiene and safety of calcium cyclamate, sodium cyclamate, calcium saccharin, potassium saccharin, sodium saccharin, sucralose, alitame, aspartame-acesulfame, polyglycitol syrup, sorbitol syrup.

Lhůta pro připomínky: 7. 3. 2020
G/TBT/N/IND/118
7. 1.
Bezpečnostní sklo

Bezpečnostní sklo (kontrola kvality), vyhláška z roku 2019
Safety Glass (Quality Control) Order, 2019

Lhůta pro připomínky: 6. 2. 2020
G/TBT/N/IND/119
7. 1.
Sklo

Ploché průhledné archové sklo (kontrola kvality), vyhláška z roku 2019
Flat Transparent Sheet Glass (Quality Control) Order, 2019

Lhůta pro připomínky: 7. 3. 2020
G/TBT/N/BRA/952
7. 1.
Plynoměry v automobilovém průmyslu

Toto nařízení Inmetro schvaluje metrologický technický předpis (RTM) stanovující minimální podmínky, které musí splňovat plynoměry v automobilovém průmyslu.
This Inmetro Ordinance approves the Metrological Technical Regulation (RTM) establishing the minimum conditions that must meet the automotive gas meters.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
G/TBT/N/RUS/93
7. 1.
Jedlé oleje a tuky

Návrh změn č. 2 technického předpisu o celní unii „Technický předpis pro výrobky obsahující tuky a oleje“.
The draft amendments № 2 to the Customs Union Technical Regulation "Technical regulation on fat and oil products".

Lhůta pro připomínky: 25. 4. 2020
G/TBT/N/RUS/94
7. 1.
Testování léčiv

Návrh změn požadavků na testování stability léčiv a farmaceutických látek.
The draft amendments to the Requirements for stability testing of drugs and pharmaceutical substances.

Lhůta pro připomínky: 25. 1. 2020
 G/TBT/N/RUS/95
8. 1.
Léčivé přípravky

Návrh změny rozhodnutí č. 93 Evropské hospodářské komise Eurasian ze dne 3. listopadu 2016.
Draft amendment to decision № 93 of the Council of the Eurasian economic Commission of 3 November 2016.

Lhůta pro připomínky: 24. 1. 2020 
 G/TBT/N/BRA/953
8. 1.
Medicinální plyny

Tento návrh usnesení stanoví správné postupy pro distribuci, skladování, přepravu a výdej medicinálních plynů.
This draft resolution establishes good practices for the distribution, storage, transportation and dispensation of medical gases.

Lhůta pro připomínky: 2. 3. 2020 
G/TBT/N/BRA/954 G/TBT/N/BRA/954
8. 1.
Osobní hygiena, kosmetika a parfémy

Tento návrh usnesení navrhuje aktualizaci technických požadavků na označování výrobků osobní hygieny, kosmetiky a parfémů.
This Draft Resolution proposes the updating of the technical requirements for the labelling of personal hygiene products, cosmetics, and perfumes.

Lhůta pro připomínky: 2. 3. 2020 
G/TBT/N/BRA/955 G/TBT/N/BRA/955
9. 1.
Léčivé přípravky

Tento návrh usnesení stanoví minimální technické požadavky na studie relativní biologické dostupnosti a bioekvivalence, které podporují dokumentaci o souhlasu s klinickým výzkumem, registrací léčivých přípravků před nebo po uvedení na trh. This Draft Resolution establishes the minimal technical requirements for relative bioavailability and bioequivalence studies that supports dossier of consent for clinical research, market authorization or post-market authorization of medicines.

Lhůta pro připomínky: 7. 4. 2020 
 G/TBT/N/USA/1558
9. 1.
Bezpilotní letadlové systémy

Oznámení navrhovaných pravidel
Notice of proposed rulemaking

Lhůta pro připomínky: 2. 3. 2020 
 G/TBT/N/TUR/154
10. 1.
Koření

Toto komuniké zahrnuje definice produktů, kritéria složení a požadavky na označování
koření.
This Communiqué covers product definitions, compositions criteria and labelling
requirements of spices.

Lhůta pro připomínky: 10. 3. 2020 
G/TBT/N/USA/1559 G/TBT/N/USA/1559
10. 1.
Spotřební chladicí výrobky

Ministerstvo energetiky USA („DOE“) navrhuje změnit zkušební postupy pro chladničky
pro spotřebitele, chladničky a mrazničky a různé chladicí produkty.
The U.S. Department of Energy ("DOE") proposes to amend the test procedures for
consumer refrigerators, refrigerator-freezers, and freezers, and miscellaneous refrigeration products.

Lhůta pro připomínky: 21. 2. 2020 
G/TBT/N/USA/1560 G/TBT/N/USA/1560
10. 1.
Antropomorfní zkušební zařízení

Tento dokument navrhuje revizi specifikací ochranné hrudní vesty a páteřního chrániče pro
Hybrid III 5. procentní testovací figurínu pro ženy.
This document proposes to revise the chest jacket and spine box specifications for the
Hybrid III 5th Percentile Female Test Dummy.

Lhůta pro připomínky 24. 2. 2020 
G/TBT/N/TUR/154 G/TBT/N/TUR/154
10. 1.
Koření

Toto komuniké zahrnuje definice produktů, kritéria složení a požadavky na označování koření. This Communiqué covers product definitions, compositions criteria and labelling requirements of spices.

Lhůta pro připomínky: 10. 3. 2020

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT.

 

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět