Notifikace technických předpisů WTO - 6. týden 2020

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 6. týdnu roku 2020 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

 G/TBT/N/IND/121
3. 2.
Ethylenglykol

Cílem této vyhlášky je zajistit shodu ethylenglykolu uvedeným v seznamu se specifikovanou indickou normou.
This Order seeks to ensure conformity to Ethylene Glycol listed in the Schedule to the specified Indian Standard.

hůta pro připomínky: 3. 4. 2020 
 G/TBT/N/IND/122
3. 2.
Melamin

Cílem této vyhlášky je zajistit shodu melaminu uvedeným v seznamu se specifikovanou indickou normou.
This Order seeks to ensure conformity to Melaminu listed in the Schedule to the specified Indian Standard.

Lhůta pro připomínky: 3. 4. 2020 
 G/TBT/N/IND/123
3. 2.
N-butylakrylát

Cílem této vyhlášky je zajistit shodu n-butylakrylátu uvedeným v seznamu se specifikovanou indickou normou.
This Order seeks to ensure conformity to n-Butyl Acrylate listed in the Schedule to the specified Indian Standard.

Lhůta pro připomínky: 3. 4. 2020 
 G/TBT/N/IND/124
3. 2.
Kyselina tereftalová

Cílem této vyhlášky je zajistit shodu kyseliny tereftalové uvedené v seznamu se specifikovanou indickou normou.
This Order seeks to ensure conformity toTerephthalic Acid listed in the Schedule to the specified Indian Standard.

Lhůta pro připomínky: 3. 4. 2020 
 G/TBT/N/IND/125
3. 2.
Toluen

Cílem této vyhlášky je zajistit shodu toluenu uvedeným v seznamu se specifikovanou indickou normou.
This Order seeks to ensure conformity to Toluene listed in the Schedule to the specified Indian Standard.

Lhůta pro připomínky: 3. 4. 2020 
G/TBT/N/IND/126G/TBT/N/IND/126
3. 2.
Éter

Cílem této vyhlášky je zajistit shodu éteru uvedeným v seznamu se specifikovanou indickou normou.
This Order seeks to ensure conformity to Ether listed in the Schedule to the specified Indian Standard.

Lhůta pro připomínky: 3. 4. 2020 
G/TBT/N/USA/1570 G/TBT/N/USA/1570
3. 2.
Výroba domů

Toto navrhované pravidlo by přijetím doporučení vydaných HUD Výborem pro výrobu bytového domu (MHCC) změnilo federální normy pro průmyslovou výrobu a bezpečnost v domácnosti (stavební a bezpečnostní normy).
This proposed rule would amend the Federal Manufactured Home Construction and Safety Standards (the Construction and Safety Standards) by adopting recommendations made to HUD by the Manufactured Housing Consensus Committee (MHCC).

Lhůta pro připomínky: 31. 3. 2020 
 G/TBT/N/USA/1571
5. 2.
Malé bezpilotní letadlové systémy

Federální letecká správa (FAA) oznamuje a žádá o připomínky ke své politice týkající se certifikace typu určitých bezpilotních letadlových systémů jako zvláštní třídy letadel podle našich předpisů.
The Federal Aviation Administration (FAA) is announcing and requesting comments on its policy for the type certification of certain Unmanned Aircraft Systems as a special class of aircraft under our regulations.


Lhůta pro připomínky: 4. 3. 2020 
 G/TBT/N/BRA/962
5. 2.
Nápoje z vína

Tento návrh vyhlášky otevírá veřejné připomínkování k návrhu technického předpisu, který stanoví kontrolní postupy a analýzy pro kontrolu nápojů, vína a derivátů hroznů a vína. This Draft Ordinance establishes a public consultation on a Draft Technical Regulation to set the control procedures and analysis for inspection on beverages, wines and derivatives of grape and wine.
Lhůta pro připomínky nebyla stanovena. 
G/TBT/N/BRA/963G/TBT/N/BRA/963
5. 2.
Benzín

Návrh usnesení stanoví specifikaci benzínu pro použití v automobilovém průmyslu a povinnosti kontroly kvality, které musí splňovat hospodářské subjekty, které tento produkt na území státu uvádějí na trh.
The Draft Resolution establishes the specification of gasoline for automotive use and the quality control obligations to be met by economic agents that commercialize the product in to the national territory.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena. 
 G/TBT/N/IND/129
7. 2.
Aceton

Místní vyráběný nebo dovážený aceton musí odpovídat indické normě (IS 170: 2004, znovu potvrzeno 2015) a musí nést standardní značku na základě licence od "Bureau of Indian Standards" (BIS).
The locally manufactured or imported Acetone shall conform to the Indian standard
(IS 170:2004, reaffirmed 2015) and shall bear the standard mark under license from the Bureau of Indian Standards (BIS).

Lhůta pro připomínky: 5. 4. 2020
G/TBT/N/IND/130 G/TBT/N/IND/130
7. 2.
Beta Picoline

Místní vyráběný nebo dovážený výrobek Beta Picoline musí odpovídat indické normě
(IS 16112: 2013) a nést standardní značku na základě licence vydané "Bureau of Indian
Standards" (BIS).
The locally manufactured or imported Beta Picoline shall conform to the Indian standard
(IS 16112: 2013) and shall bear the standard mark under license from the Bureau of Indian Standards (BIS).

Lhůta pro připomínky: 5. 4. 2020 
G/TBT/N/IND/131 G/TBT/N/IND/131
7. 2.
Hračky

Nařízení O hračkách (kontrola kvality), 2020
Toys (Quality Control) Order, 2020

Lhůta pro připomínky: 22. 2. 2020

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT.

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět