EGAP nabízí balíček pro exportéry COVID - 19

Dovolujeme si Vás informovat, že EGAP připravil balíček opatření pro své klienty/exportéry, kteří jsou resp. budou zasaženi pandemií onemocnění COVID-19 a potýkají se s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce.

Balíček představuje kombinaci stávajících služeb zařazených  do logické a očekávané posloupnosti kdy došlo ke snížení cen a hlavně zkrácení lhůt.


Záměrem EGAPu je firmám omezit rizika, zrychlit cash flow a zvýšit pro ně stěžejní dostupnost úvěrů

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádost.

Podrobnější informace k dispozici zde.

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět