Notifikace technických předpisů WTO - 15. týden 2020

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 15. týdnu roku 2020 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/TUR/160

6. 4.

Brokovnice

Tato norma se týká definice, klasifikace a specifikací, odběru vzorků, kontrol a zkoušek a uvádění na trh brokovnic používaných při lovu, sportu a soutěžích pro soukromé a průmyslové účely.
This standard covers the definition, classification and specifications, sampling, examination and tests and placing on the market of shotguns used in land hunting, sport and competitions, private and industrial field.

Lhůta pro připomínky: 5. 6. 2020

G/TBT/N/TUR/161

6. 4.

Dláta na dřevo

Tato norma se vztahuje na dláta a žlábkovací dláta na opracování dřeva.
This standard covers the woodworking chisels and gouges.

Lhůta pro připomínky: 5. 6. 2020

G/TBT/N/USA/1596

6. 4.

Dětské postýlky a bezpečnostní vložky do zábradlí

Zákon o oznamování bezpečnosti dětských výrobků vyžaduje, aby Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků USA (CPSC) zveřejnila bezpečnostní normy pro výrobky dlouhodobého užívání pro kojence nebo batolata.
The Child Product Safety Notification Act requires the United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) to promulgate consumer product safety standards for durable infant or toddler products.

Lhůta pro připomínky: 17. 6. 2020

G/TBT/N/USA/1597

6. 4.

Nelicencovaná zařízení pro bílé prostory

V tomto dokumentu Komise navrhuje revidovat naše pravidla tak, aby poskytovala další příležitosti nelicencovaným zařízením operujícím v bílých prostorech, která fungují ve vysílacích televizních pásmech, pro poskytování bezdrátových širokopásmových služeb pro venkovské oblasti a pro aplikace spojené s internetem věcí (IOT).
In this document, the Commission proposes to revise our rules to provide additional opportunities for unlicensed white space devices operating in the broadcast television bands to deliver wireless broadband services in rural areas and applications associated with the Internet of Things (IOT).

Lhůta pro připomínky: 4. 5. 2020

G/TBT/N/USA/1598

7. 4.

Radiofrekvenční elektromagnetická pole

V tomto dokumentu se Federální komunikační komise snaží vyjádřit k rozšíření rozsahu kmitočtů, pro které platí limity expozice vysokofrekvenčnímu záření (RF).
In this document, the Federal Communications Commission seeks comment on expanding the range of frequencies for which its radiofrequency (RF) exposure limits apply.

Lhůta pro připomínky: 6. 5. 2020

G/TBT/N/BRA/997

9. 4.

Léčiva, zdravotnické prostředky, aktivní farmaceutické složky, výrobky osobní hygieny, kosmetika, parfémy, dezinfekční prostředky

Toto usnesení stanoví správní postup pro udělování osvědčení o správné výrobní praxi pro léky, zdravotnické prostředky, výrobky osobní hygieny, kosmetiku, parfémy, dezinfekční prostředky, aktivní farmaceutické složky a potraviny; a osvědčené postupy skladování a distribuce certifikace léčiv, zdravotnických prostředků a aktivních farmaceutických složek.
This resolution establishes administrative procedure for the concession of Good Manufacturing Practices Certification for medicines, medical devices, personal hygiene products, cosmetics, perfumes, sanitizers, active pharmaceutical ingredients, and food; and Good Practices of Storage and Distribution Certification for medicines, medical devices, and active pharmaceutical ingredients.

Lhůta pro připomínky: 5. 8. 2020

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


 V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT.

 

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět