Notifikace technických předpisů WTO - 16. týden 2020

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 16. týdnu roku 2020 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

 

G/TBT/N/BRA/999

14. 4.

Potraviny obsahující obiloviny

Tento návrh usnesení stanoví technické požadavky pro označení potravin jako "celozrnné", a to se zvláštním důrazem na celozrnné složky v potravinách obsahujících cereálie.
This draft resolution establishes the technical requirements for the identification as integral and for the emphasis of integral ingredients in the labelling of food containing cereals.

Lhůta pro připomínky: 15. 6. 2020

G/TBT/N/USA/1599

14. 4.

Toxické látky

Zákon (TSCA), kterým se mění požadavky na podávání zpráv o chemických údajích (CDR).
Act (TSCA) to amend the Chemical Data Reporting (CDR) requirements.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/USA/1600

14. 4.

Označování přenosných klimatizací energetickými štítky

Federální obchodní komise navrhuje změnit pravidlo pro označování výrobků energetickými štítky tak, aby byly pro přenosné klimatizační jednotky vyžadovány štítky EnergyGuide, a žádá o připomínky k těmto navrhovaným požadavkům, zejména k navrhovanému datu účinnosti.
The Federal Trade Commission proposes amending the Energy Labeling Rule to require EnergyGuide labels for portable air conditioners and seeks comment on these proposed requirements, particularly the proposed effective date.

Lhůta pro připomínky: 9. 6. 2020

G/TBT/N/USA/1601

14. 4.

Nadzvukové letouny

Tato akce navrhuje rozšířit použitelnost předpisů o certifikátech hlukové způsobilosti na nové nadzvukové letouny a navrhuje normy hluku pro přistání a vzlet pro určitou třídu nových nadzvukových letadel.
This action proposes to add new supersonic airplanes to the applicability of noise certification regulations, and proposes landing and takeoff noise standards for a certain class of new supersonic airplanes.

Lhůta pro připomínky: 13. 7. 2020

G/TBT/N/VNM/163

14. 4.

Elektrická a elektronická zařízení obecně

Tento návrh technického předpisu stanoví požadavky na bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu a požadavky na správu elektrických a elektronických zařízení.
This draft technical regulation specifies safety requirements, electromagnetic compatibility and management requirements for electrical and electronic equipment.

Lhůta pro připomínky: 13. 6. 2020

G/TBT/N/VNM/164

14. 4.

Elektrická zařízení obecně

Tento návrh technického předpisu stanoví bezpečnostní požadavky a požadavky na správu elektrických zařízení.
This draft technical regulation specifies safety requirements and management requirements for electrical equipment.

Lhůta pro připomínky: 13. 6. 2020

G/TBT/N/USA/1602

15. 4.

Dýchací přístroje s částicovým vzduchovým filtrem

Ministerstvo zdravotnictví a humanitních služeb (HHS) vydává toto prozatímní konečné pravidlo s cílem aktualizovat regulační požadavky na zkoušky a schvalování pro dýchací přístroje s částicovým vzduchovým filtrem pro použití v probíhající nouzové situaci v oblasti veřejného zdraví.
The Department of Health and Human Service (HHS) is publishing this interim final rule to update the regulatory requirements to test and approve air-purifying particulate respirators for use in the ongoing public health emergency.

Lhůta pro připomínky: 12. 8. 2020

G/TBT/N/BRA/1000

16. 4.

Diagnostické produkty in vitro v souvislosti s Covid-19

Toto usnesení stanoví kritéria pro dovoz produktů pro diagnostiku Coronaviru in vitro během nouzového stavu v oblasti veřejného zdraví v mezinárodním měřítku v důsledku nového koronaviru (Covid-19).
This Resolution establishes criteria for the import of products for in vitro diagnosis of Coronavirus during the Public Health Emergency of International Concern due to the new Coronavirus (Covid-19).

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/USA/1603

17. 4.

Boeing typ 777- 300ER

Tato akce navrhuje zvláštní podmínky pro letadla typu Boeing série 777- 300ER. Tyto navrhované zvláštní podmínky obsahují dodatečné bezpečnostní normy.
This action proposes special conditions for Boeing Model 777- 300ER series airplanes. These proposed special conditions contain the additional safety standards.

Lhůta pro připomínky: 16. 4. 2020

G/TBT/N/USA/1604

17. 4.

Boeing typ 787-10

Tato akce navrhuje zvláštní podmínky pro letadla společnosti Boeing (typu Boeing) série 787-10. Tyto navrhované zvláštní podmínky obsahují dodatečné bezpečnostní normy.
This action proposes special conditions for The Boeing Company (Boeing) Model 787-10 series airplanes. These proposed special conditions contain the additional safety standards.

Lhůta pro připomínky: 16. 4. 2020

 

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


 V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT.

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět