Notifikace technických předpisů WTO - 17. týden 2020

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 17. týdnu roku 2020 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/USA/1605

20. 4.

HIV sérologické diagnostické a doplňkové testy a HIV nukleové kyseliny (NAT) diagnostické a doplňkové testy

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv navrhuje překlasifikovat některé sérologické diagnostické a doplňkové testy viru lidské imunodeficience (HIV) a diagnostické a doplňkové testy HIV nukleových kyselin (NAT).
The Food and Drug Administration is proposing to reclassify certain human immunodeficiency virus (HIV) serological diagnostic and supplemental tests and HIV nucleic acid (NAT) diagnostic tests.

Lhůta pro připomínky: 21. 4. 2020

G/TBT/N/USA/1606

20. 4.

Radiofrekvenční elektromagnetická pole

V tomto dokumentu Federální komunikační komise mění svá pravidla týkající se dvou metod, které mohou být použity pro stanovení a dosažení souladu se stávajícími limity Komise pro vystavení člověka elektromagnetickým polím vysokofrekvenčního záření.
In this document, the Federal Communications Commission amends its rules related to the two methods that may be used for determining and achieving compliance with the Commission's existing limits on human exposure to radiofrequency (RF) electromagnetic fields.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/USA/1607

20. 4.

Zařízení pro kvalitativní nebo kvantitativní detekci nebo genotypizaci HCV RNA

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv navrhuje překlasifikovat zařízení na bázi viru hepatitidy typu C (HCV) na bázi nukleové kyseliny ribonukleové kyseliny (RNA) určené pro kvalitativní nebo kvantitativní detekci nebo genotypizaci HCV RNA.
The Food and Drug Administration is proposing to reclassify nucleic acid-based hepatitis C virus (HCV) ribonucleic acid (RNA) devices intended for the qualitative or quantitative detection or genotyping of HCV RNA.

Lhůta pro připomínky: 1. 6. 2020

G/TBT/N/USA/1608

20. 4.

Zařízení pro stanovení protilátek proti viru hepatitidy C (HCV)

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv navrhuje překlasifikovat některé přístroje stanovující protilátky proti viru hepatitidy C (HCV) určené pro kvalitativní detekci HCV.
The Food and Drug Administration is proposing to reclassify certain hepatitis C virus (HCV) antibody assay devices intended for the qualitative detection of HCV.

Lhůta pro připomínky: 1. 6. 2020

G/TBT/N/USA/1609

20. 4.

Bazénová čerpadla

Navrhované pravidlo stanovuje pravidla pro zvýšení úspor energetické účinnosti pro vyhrazená účelová bazénová čerpadla (DPPP) a poskytuje celostátní normy pro výměnu vyhrazených účelových motorů bazénových čerpadel (RDPPPM) v předpisech o účinnosti spotřebiče.
Proposed rule establishes rules to increase energy efficiency savings standards for dedicated-purpose pool pumps (DPPP) and providing statewide standards for replacement dedicated-purpose pool pump motors (RDPPPM) in the appliance efficiency regulations.

Lhůta pro připomínky: 6. 4. 2020

G/TBT/N/BRA/1001

20. 4.

Munice

Toto nařízení zavádí značení obalů a nábojů munice.
This Ordinance establishes marking of packaging and cartridges  of ammunition.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/1002

20. 4.

Střelné zbraně

Toto Nařízení stanoví bezpečnostní zařízení, identifikaci a označení střelných zbraní.
This Ordinance establishes safety devices, identification and marking of firearms.

G/TBT/N/MEX/463

20. 4.

Elektrická zařízení

Mexická oficiální norma stanoví bezpečnostní specifikace a technické pokyny, které se týkají návrhu a konstrukce elektrických zařízení obecných distribučních sítí (RGD) a národních přenosových sítí (RNT), které jsou součástí národního elektrického systému (SEN).
The Mexican Official Standard establishes the safety specifications and technical guidelines that the design and construction of the electrical installations of the General Distribution Networks (RGD) and National Transmission Network (RNT) that are part of the National Electric System (SEN).

Lhůta pro připomínky: 1. 5. 2020

G/TBT/N/MEX/464

20. 4.

Tuňák a tuňák bonito

Tento návrh oficiální mexické normy stanoví název pro tuňáka, tuňáka pruhovaného a hotově připravených výrobků, jakož i obchodní informace a zkušební metody, které musí splňovat produkty uváděné pod tímto názvem na vnitřní trh na vnitrostátním území.
This Draft Official Mexican Standard establishes the name of tuna, bonito and prepackaged preparations, as well as the commercial information and test methods that must be met by products marketed under this name in national territory.

Lhůta pro připomínky: 22. 5. 2020

G/TBT/N/CHL/520

21. 4.

Klimatizace

Tento protokol stanoví postup certifikace a označování energetické účinnosti klimatizačních jednotek.
This protocol establishes the Energy Efficiency Certification and Labeling procedure for Air Conditioners.

Lhůta pro připomínky: 20. 6. 2020

G/TBT/N/USA/1610

21. 4.

Potrubí pro nebezpečné kapaliny

PHMSA vyžaduje veřejný komentář k navrhovaným změnám Federálních bezpečnostních předpisů pro potrubí, týkajících se bezpečnosti potrubí pro nebezpečné kapaliny.
PHMSA is soliciting public comment on proposed amendments to the Federal Pipeline Safety Regulations for the safety of hazardous liquid pipelines.

Lhůta pro připomínky: 15. 6. 2020

G/TBT/N/USA/1611

21. 4.

Chemické látky

EPA navrhuje významná nová pravidla použití (SNURs) podle zákona o kontrole toxických látek (TSCA) pro chemické látky, které jsou předmětem předvýrobních oznámení (PMNs).
EPA is proposing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances Control Act (TSCA) for chemical substances which are the subject of premanufacture notices (PMNs).

Lhůta pro připomínky: 18. 5. 2020

G/TBT/N/USA/1612

21. 4.

Balení potravin

Navrhované pravidlo pozměňuje pravidla pro vyjasnění procesů a vypracování kritérií pro určení typů potravinářských obalů, které jsou opakovaně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné.
Proposed rule amends rules to clarify processes and develop criteria to determine the types of food service packaging that are reusable, recyclable, or compostable.

Lhůta pro připomínky: 21. 5. 2020

G/TBT/N/USA/1613

21. 4.

Jedovaté látky v kobercích

Navrhované pravidlo změní pravidla pro zařazení koberců a koberečků obsahujících perfluoralkylové nebo polyfluoralkylové látky jako prioritní produkt.
Proposed rule amends rules to list carpets and rugs containing perfluoroalkyl or polyfluoroalkyl substances as a priority product.

Lhůta pro připomínky: 8. 5. 2020

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


 V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT.

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět