Notifikace technických předpisů WTO - 19. týden 2020

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 19. týdnu roku 2020 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/USA/1615

4. 5.

Kyslíkové láhve a ventily

FAA navrhuje přijmout novou směrnici o letové způsobilosti (AD) pro určité sestavy kyslíkových lahví a ventilů AVOX System Inc. (dříve Scott Aviation) a sestavy kyslíkových ventilů instalovaných v různých dopravních letadlech, ale nejen v nich..
The FAA proposes to adopt a new airworthiness directive (AD) for certain AVOX System Inc. (formerly Scott Aviation) oxygen cylinder and valve assemblies; and oxygen valve assemblies; installed on but not limited to various transport airplanes.

Lhůta pro připomínky: 15. 6. 2020

G/TBT/N/VNM/166

4. 5.

Zařízení s krátkým dosahem osvobozená od licence (SRDs)

Účelem tohoto národního technického předpisu je nahradit současné národní technické normy (QCVN 74: 2020/BTTTT "Národní technický předpis pro zařízení krátkého dosahu ve frekvenčním rozsahu 1 GHz - 40 GHz").
This National technical regulation is intended to supersede current National technical standards (QCVN 74:2020/BTTTT "National technical regulation on short-range devices in the frequency range 1 GHz - 40 GHz").

Lhůta pro připomínky: 3. 7. 2020

G/TBT/N/VNM/167

4. 5.

Zařízení pro širokopásmový přenos dat s ekvivalentním izotropním vyzařovaným výkonem

Účelem tohoto národního technického předpisu je nahradit současné národní technické normy (QCVN 54: 2011/BTTTT "Národní technický předpis pro rádiová zařízení pracující v pásmu 2,4 GHz a používající techniky modulace rozprostřeného spektra").
This National technical regulation is intended to supersede current National technical standards (QCVN 54: 2011/BTTTT "National technical regulation on radio equipment operating in the 2.4 GHz band and using spread spectrum modulation techniques").

Lhůta pro připomínky: 3. 7. 2020

G/TBT/N/VNM/168

4. 5.

Rádiová zařízení v nízkoenergetických širokopásmových sítích LPWAN

Tento návrh národního technického předpisu specifikuje technické požadavky na vysokofrekvenční frekvenci, technické podmínky a zkušební postupy pro rádiová zařízení v nízkoenergetických širokopásmových sítích LPWAN (známých také jako IMT IoT) provozovaných v pásmu 920 MHz - 922,5 MHz.
This draft national technical regulation specifies technical requirements on radio frequency, technical conditions and test procedures for radio equipment in the Low power wide area networks LPWAN (also known as non-IMT IoT) operating in the 920 MHz - 922.5 MHz band.

Lhůta pro připomínky: 3. 7. 2020

G/TBT/N/VNM/169

4. 5.

Digitální pozemský televizní přijímač DVB-T2

Účelem tohoto národního technického předpisu je nahradit současné národní technické normy (QCVN 63: 2012/BTTTT "Národní technický předpis o digitálním pozemním televizním přijímači DVB-T2").
This National technical regulation is intended to supersede current National technical standards (QCVN 63: 2012/BTTTT "National technical regulation on digital terrestrial television receiver DVB-T2").

Lhůta pro připomínky: 3. 7. 2020

G/TBT/N/VNM/170

4. 5.

Ruční radiotelefony VHF operující v pásmech námořní pohyblivé služby

Účelem tohoto národního technického předpisu je nahradit současné národní technické normy (QCVN 50: 2011/BTTTT "Národní technický předpis pro radiotelefon VHF používaný na záchranných plavidlech").
This National technical regulation is intended to supersede current National technical standards (QCVN 50:2011/BTTTT "National technical regulation on VHF radiotelephone used on the survival craft").

Lhůta pro připomínky: 3. 7. 2020

G/TBT/N/VNM/171

4. 5.

Ruční radiotelefony VHF operující v pásmech námořní pohyblivé služby

Účelem tohoto národního technického předpisu je nahradit současné vnitrostátní technické normy (QCVN 52: 2011/BTTTT "Národní technický předpis pro radiotelefon VHF pro námořní mobilní službu").
This National technical regulation is intended to supersede current National technical standards (QCVN 52:2011/BTTTT "National technical regulation on VHF radiotelephone for the maritime mobile service".

Lhůta pro připomínky: 3. 7. 2020

G/TBT/N/MEX/465

5. 5.

Sýry - posuzování shody

Tento návrh postupu pro posuzování shody se vztahuje na všechny sýry a jejich různé názvy, které se uvádějí na trh na území Spojených států mexických.
This Draft Procedure for the Evaluation of Conformity is applicable to all cheeses and their different denominations that are marketed in the territory of the United Mexican States.

Lhůta pro připomínky: 3. 7. 2020

G/TBT/N/USA/1616

5. 5.

Chemické látky

EPA navrhuje významná nová pravidla použití (SNURs) podle Zákona o kontrole toxických látek (TSCA) pro chemické látky, které byly předmětem předvýrobního oznámení (PMNs).
EPA is proposing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances Control Act (TSCA) for chemical substances that were the subject of premanufacture notices (PMNs).

Lhůta pro připomínky: 3. 6. 2020

G/TBT/N/USA/1619

8. 5.

Organické látky - proces obnovení schválení

Tento dokument oznamuje obnovení schválení látek uvedených v Národním seznamu povolených a zakázaných látek (Národní seznam) v rámci ekologických předpisů Ministerstva zemědělství USA (USDA).
This document announces the renewal of substances listed on the National List of Allowed and Prohibited Substances (National List) within the U.S. Department of Agriculture's (USDA) organic regulations.

Lhůta pro připomínky: -

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


 V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět