Notifikace technických předpisů WTO - 22. týden 2020

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 22. týdnu roku 2020 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/IND/147

25. 5.

Ráfky pro kola automobilů

Ráfky pro kola automobilů (kontrola kvality), Vyhláška, r. 2020
Automobile Wheel rims (Quality Control) Order, 2020

Lhůta pro připomínky: 24. 6. 2020

G/TBT/N/BRA/1009

25. 5.

Regulační opatření

Návrh revize regulačních opatření u normativních zákonů, které již byly konkludentně zrušeny, jejichž účinky časem zanikly a nebylo možné zjistit potřebu nebo účel pro společnost.
Proposal of revision of regulatory measures for normative acts already revoked tacitly, which effects have been extinguished over the time and the need or purpose for the society could not be identified.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/1010

25. 5.

Regulační opatření s nízkým dopadem - balené výrobky

Návrh na zrušení regulačních opatření s nízkým dopadem, která byla konkludentně stažena, jejichž účinky časem zanikly a nebylo možné zjistit potřebu nebo účel pro společnosti, týkajících se balených výrobků.
Proposal of revocation of regulatory measures of low impact of pre-packaged products, tacitly withdrawn, which effects have been extinguished over the time and the need or purpose for the society could not be identified.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/UKR/165

27. 5.

Předměty a materiály ve styku s potravinami

Návrh zákona definuje právní a organizační rámec pro zajištění bezpečnosti materiálů a předmětů určených pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami při jejich výrobě, oběhu a použití.
The draft Law defines the legal and organizational framework to ensure the safety of materials and articles intended for direct or indirect contact with foodstuffs in the process of their production, circulation and use.

Lhůta pro připomínky: 26. 7. 2020

G/TBT/N/IND/148

27. 5.

Ocel a výrobky z ní

Nařízení ukládá všem výrobcům v Indii a všem zahraničním výrobcům, kteří hodlají vyvážet do Indie ocel a výrobky z oceli, povinnost získat platnou licenci od "Bureau of Indian Standards" pro používání standardního označení před zahájením pravidelné výroby těchto položek.
The Order makes it mandatory for all manufacturers in India and all the manufacturers aboard who intend to export to India any Steel and Steel Products to obtain valid license from the Bureau of Indian Standards, for use of Standard Mark, before commencement of regular production of such items.

Lhůta pro připomínky: 26. 7. 2020

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


 V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět