Notifikace technických předpisů WTO - 31. týden 2020

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 31. týdnu roku 2020 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/BRA/1047

27. 7.

Hnojiva

Tento technický předpis stanoví definice, požadavky, specifikace, záruky, tolerance, registraci, balení a označování organických hnojiv a biofertilizátorů pro zemědělské účely.
This Technical Regulation establishes definitions, requirements, specifications, guarantees, tolerances, registration, packaging and labelling of organic fertilizers and biofertilizers, for agricultural use.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/1048

27. 7.

Léky

RDC 400 definuje mimořádná a dočasná kritéria a postupy pro uplatňování výjimek ze specifických požadavků na označování a letáky s léky z důvodu mezinárodní naléhavé situace v oblasti veřejného zdraví vyplývající z nového Coronavirus.
RDC 400 defines the extraordinary and temporary criteria and procedures for the application of exceptionalities to specific labelling requirements and drug leaflets due to the international public health emergency resulting from the new Coronavirus.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/1049

30. 7.

Telefonní ústředny

Tento návrh usnesení stanoví návrh každoročního přezkumu místních oblastí služeb veřejné pevné telefonní ústředny- STFC, na rok 2020.
This draft resolution establishes the proposal for the Annual Review of Local Areas of the Fixed Switched Telephone Service Intended for the Use of the General Public - STFC, for the year 2020.

Lhůta pro připomínky: 24. 8. 2020

G/TBT/N/RUS/103

31. 7.

Hračky

Návrh změn technického předpisu celní unie „O bezpečnosti hraček“ (CU TR 008/2011)
Draft amendments to the technical regulation of the Customs Union "On the Safety of Toys" (CU TR 008/2011)

Lhůta pro připomínky: 24. 9. 2020

G/TBT/N/USA/1636

31. 7.

Zemské stanice v pohybu (EISM)

V tomto dokumentu se Komise snaží dále rozvíjet záznam týkající se možného rušení z mimopásmových emisí ESIM v pásmu 28,35–28,6 GHz do sousedního pásma 27,5–28,35 GHz používaného službou UMFUS.
In this document, the Commission seeks to further develop the record regarding potential interference from out-of-band emissions of ESIMs in the 28.35-28.6 GHz band into the adjacent 27.5-28.35 GHz band used by UMFUS.

Lhůta pro připomínky: 24. 8. 2020

G/TBT/N/BRA/1050

31. 7.

Obecná licenční nařízení

Toto usnesení schvaluje obecná licenční nařízení.
This resolution approves the General Licensing Regulation.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/1051

31. 7.

Sítě pracující v systémech TDD (Time Division Duplex)

Návrh zákona, který má vést regulační řešení v synchronizačních sítích provozovaných v systémech TDD (Time Division Duplex).
Draft of act to guide regulatory solutions in synchronizing networks operating in TDD (Time Division Duplex) systems.

Lhůta pro připomínky: 28. 8. 2020

G/TBT/N/BRA/1052

31. 7.

Radiokomunikace a mobilní služby

Návrh zákona o schválení technických a provozních požadavků  pro neveřejnou službu ve frekvenčním rozsahu od 2 485 MHz do 2 495 MHz.
Draft of act for approval of technical and operational requirements of the frequency range from 2,485 MHz to 2,495 MHz for Private Limited Service.

Lhůta pro připomínky: 28. 8. 2020

G/TBT/N/BRA/923/Add.1

31. 7.

Sýr "Minas"

Normy identity a kvality pro sýr „Minas“.
The identity and quality standards for “Minas” cheese.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/926/Add.1

31. 7.

Sýr  ricotta

Normy identity a kvality pro sýr ricotta.
The identity and quality standards for ricotta cheese.

_ Lhůta pro připomínky: -

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


 V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět