Aktuální informace o stavu jednání v rámci dohod mezi FTA EU a Austrálií před konáním dalšího kola jednání v říjnu 2021

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálním stavu dohody: FTA mezi EU a Austrálií - 11. kolo projednávání (ve dnech 1.-11. 6. 2021), které probíhalo formou série videokonferencí.

Veřejně přístupný zápis z jednání je k dispozici na webových stránkách EK pod odkazem: https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159652.htm

Kromě kapitol týkajících se obchodu se zbožím, pravidel původu, obchodních opravných prostředků, sanitárních a fytosanitárních opatření a dobrých životních podmínek zvířat, vládních zakázek, práv duševního vlastnictví, geografických označení, konkurence, dotací a státních podniků, obchodu a udržitelného rozvoje, energie a surovin, byly v kapitole "Celní opatření proti podvodům a vzájemná správní pomoc" projednávány otázky technických překážek obchodu, norem a mezinárodních norem, posuzování shody, transparentnost, značení a označování, spolupráce v oblasti dozoru nad trhem a ochrany spotřebitele, bezpečnost výrobků a institucionální ustanovení. V otázkách TBT jednání pokročila a vyjednavači diskutovali také o příloze o motorových vozidlech. Nicméně Austrálie stále odmítá, aby byly TBT a SPS kapitoly součástí řešení sporů. V průběhu jednání byla také prozatímně uzavřena kapitola o profesionálních službách.

Žádáme o sdělení, zda máte jakékoliv výhrady, připomínky či konkrétní zkušenosti, které by měly být před 12. kolem jednání, které je plánováno na 2. polovinu října t. r. komunikovány s Ministerstvem průmyslu a obchodu a ČR prosazovány. Vaše vyjádření zašlete, prosím, na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Předem děkujeme za spolupráci.

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět