Podnikatelské prostředí v Indii

Analýzu podmínek podnikání v jednotlivých sektorech indické ekonomiky zpracovala Evropská podnikatelská skupina, podíleli se naní členové tzv. velké čtyřky (Deloitte, EY, KPMG, PwC).

 

Poziční dokument zpracovaný Evropskou podnikatelskou skupinou (European Business Group, „EBG“) (níže v odkaze) je analýza podmínek podnikání v jednotlivých sektorech indické ekonomiky. Na vypracování dokumentu se podíleli členové tzv. velké čtyřky (Deloitte, EY, KPMG, PwC) a zejména členové EBG z řad významných evropských firem podnikajících v Indii.
 
EBG Position Paper („Dokument“) detailně analyzuje 18 nejdůležitějších odvětví indické ekonomiky, jejíž růst se v době vypracování pohyboval mezi 7 - 8 %, a řadil Indii mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa.

Dokument v úvodu představuje makroekonomický vývoj Indie, potenciál a předpoklady pro robustní růst založený na mnoha socioekonomických základech.

I přes snížení tempa růstu v posledních měsících by dle odhadů participujících odborníků neměl zpomalovat ani v následujících letech, a to díky předpokládaným významným investicím indické vlády. Překážkou nebude dle této studie ani schodkový rozpočet, který byl nedávno předložen indickou ministryní financí na fiskální rok 2019/2020.

Navazují kapitoly analyzující sektory zemědělských chemikálií, alkoholických nápojů, automobilového průmyslu, letectví, bankovnictví, chemického a petrochemického průmyslu, obranného průmyslu, finančních služeb, FMCG, zdravotnictví, ICT, infrastruktury, logistiky, ropy a plynu, farmacie, energetiky, maloobchodu a telekomunikací.

V nich se Dokument zabývá postavením jednotlivých odvětví v rámci indické ekonomiky a shrnuje přijatá/plánovaná opatření indickou vládou v  daném odvětví s cílem predikovat jejich účel a předpokládaný dopad.

Jednotlivá odvětví jsou stručně a srozumitelně popsána, což čtenáři pomáhá porozumět a hlouběji se zamyslet nad jednotlivými problémy, se kterými se dané odvětví potýká. Tyto problémy a další možné překážky růstu jsou stručně popsány a vsazeny do kontextu tak, že čtenář si je schopen vytvořit ucelený obrázek o celé problematice. Popisy jsou dále doplněny o přehledné grafy.

Jednotlivé kapitoly obsahují rovněž doporučení, jak řešit identifikované problémy, podpořit hospodářskou soutěž, učinit indický trh atraktivnější pro zahraniční investory a posílit udržitelný růst. Součástí jsou užitečné zdroje a citace.

Všechny analyzované sektory jsou hodnoceny jako významně růstové. Přetrvávají však významné překážky, jež jsou společné či podobné napříč sektory, a dotýkají se nízké technologické vyspělosti ekonomických subjektů či nedostatečné legislativy.

Shrnutí: Dokument představuje nezávislý a přitom vysoce odborný dokument, jakousi „Mapu oborových příležitostí“. Má ambici stát se instrumentem pro dialog s indickou vládou v jejím dalším úsilí o zlepšení podnikatelského prostředí. Formálně byla tato ambice naplněna předáním „hospodářským“ ministrům. To podstatné však nezřídka absentuje, tj. pozornost ze strany oficiálních orgánů poznatkům podnikatelské sféry a reflexe těchto poznatků v procesu tvorby reálných politik. Dokument však představuje velmi užitečný zdroj pro všechny české společnosti, které v Indii již podnikají, resp. chystají se vstoupit na indický trh.

Informace poskytl ZÚ ČR v Dillí.
Odkaz na dokument zde.

 

Sabina Tančevová
/
kategorie Informace z teritoria
zpět