Mexiko - nový vzor Certifikátu o původu mexického zboží

Velvyslanectví Mexika v ČR informuje o změnách v Certifikátu o původu mexického zboží (Certificado de Origen de Artículos Mexicanos), které vstoupily v platnost k 1. listopadu 2019. Cílem této nové úpravy je umožnit zahraničním vládám ověření, zda nabyté zboží bylo skutečně vyrobeno v Mexiku.

Změny jsou následující:
1. Pole 8 v Certifikátu (validace Certifikátu původu zboží) nově obsahuje následující údaje:
a. „země, místo, datum a jméno“ – jedná se o jméno ověřujícího úředníka, tak jako o místo, datum a zemi, ve které se validace realizuje
b. podpis ověřujícího úředníka a razítko Ministerstva hospodářství v digitální verzi

2. Na posledním listu Certifikátu je nově QR kód, který umožňuje příjímací zemi ověřit autentičnost dokumentu a potvrdit, že byl vydaný Ministerstvem hospodářství Mexika.

Nová podoba Certifikátu
Šeráková Petra
/
kategorie Informace z teritoria
zpět