Hongkongská ekonomika se propadla do recese

Ve srovnání s minulým rokem se hospodářství Hongkongu propadlo ve 3. čtvrtletí t.r. o 2,9% a nová predikce za celý rok 2019 hovoří o záporném přírůstku HDP ve výši 1,3%. Výkonnost místní ekonomiky tlačí dolů pouliční nepokoje i situace na globálních trzích a zejména obchodní válka mezi Čínou a USA. A záchranné balíčky přijaté místní vládou se jeví jako neúčinné.

Očekávané se stalo skutečností: výkonnost ekonomiky Hongkongu se ve 3. čtvrtletí t.r. snížila o 3,2% oproti předchozímu kvartálu, který se rovněž propadl o 0,5%. Takže definice technické recese byla naplněna. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se hospodářství propadlo o 2,9% a to je nejhorší výsledek za poslední dekádu. Současně hongkongská vláda v pátek 15. listopadu t.r. oznámila, že za celý rok 2019 bude mít místní hospodářství záporný přírůstek ve výši 1,3% a inflace vzroste na 3,0%.

 

 Negativní výsledky hongkongské ekonomiky byly dlouho očekávány. Příčinou jsou nejen pouliční nepokoje, které panují od června t.r., ale již před tím hospodářství vykazovalo známky zpomalení a to zejména v důsledku obchodní války mezi USA a Čínou. Hongkong je osmý největší vývozce zboží na světě a více než polovina jeho exportu/reexportu a importu souvisí s kontinentální Čínou. Proto obchodní spory mezi Čínou a USA mají na jeho hospodářství takový rozhodující vliv.

 

Celkový export zboží Hongkongu se za první tři čtvrtletí 2019 snížil oproti předchozímu roku o 7,1% a vývoz služeb v důsledku propadu zejména sektoru turistiky dokonce o 13,8%, což je nejhorší výsledek od roku 2003. Stejně tak došlo k propadu dovozu zboží o 11,2% a dovozu služeb o 4,0%.
Soukromá spotřeba v souvislosti s pouličními nepokoji klesla o 3,4% a celkové investiční výdaje dokonce o 16,3%. Nezaměstnanost se držela na úrovni 2,9%, ale nadprůměrné zvýšení zaznamenaly obory spojené s pohostinstvím a turismem. Inflace se ve 3. kvartále vyšplhala na 3,3% zejména v důsledku dramatického růstu ceny vepřového masa. Situace se odrážela i v sektoru nemovitostí, kde panující nejistota ve společnosti snížila počet transakcí s byty o 14% oproti minulému roku a stlačila ceny bytů o 3% od minulého čtvrtletí, ale oproti konci roku 2018 jsou stále vyšší o 6%.

 

Nejvíce se současný stav v Hongkongu dotkl turistiky a souvisejících služeb. Počet příjezdů turistů jen v září poklesl o 34,2% a jejich útraty klesly za celé 3. čtvrtletí oproti minulému roku o 32,2%. Tato téměř rekordně nízká úroveň cestovního ruchu soupeří s katastrofou, ke které došlo, když ptačí chřipka zasáhla město v roce 2003. Sociální nepokoje a protesty mají vliv zejména na malé a střední podnikatele. Šokující množství podniků se dostává do platební neschopnosti. V září skončilo podnikání 100 restaurací a v říjnu 300 restaurací skončilo v platební neschopnosti. Maloobchodní tržby pouze ve třetím čtvrtletí klesly o 19,5%; tento pokles soupeří s událostmi v době asijské finanční krize z roku 1997.

 

Finanční sektor, výkladní skříň Hongkongu, zaznamenal během 3. čtvrtletí t.r. výraznou korekci. Místní burza se jen během tohoto čtvrtletí propadla v indexu Hang Seng o 8,6% na hodnotu 26 092, což je největší propad od září 2015, a meziročně došlo k poklesu o 14,3%. Finanční sektor opticky příliš neutrpěl ve srovnání s dalšími sektory, ale to je dáno skutečností, že jak na burze, tak na finančních operacích se z větší části podílí firmy z kontinentální Číny, které nemají lepší variantu ke svým mezinárodním operacím.

 

V případě mezinárodních finančních institucí dochází ke konsolidaci aktivit, revizi investičních plánů a k vyčkávání, zatímco některé z nich již připravují „nouzový scénář“. Nejmenovaný zdroj z velké mezinárodní banky uvedl propad příjmů o 25% za poslední čtvrtletí a banka dokonce připravuje evakuační plány pro své zaměstnance.

Závěr:
Vzniklá bezpečnostní a ekonomická situace v Hongkongu má vliv jak na každodenní život obyvatelstva a zejména na nízkopříjmovou část populace, tak na nepokoji dotčené sektory jako je maloobchod, turistika, pohostinství a ubytování. Proto vláda přijala již v srpnu t.r. balíček opatření v hodnotě 19 mld. HKD/57 mld. Kč, který cílí zejména na chudší část populace a zahrnuje: úlevy na dani ze mzdy, finanční podporu školek a škol, příspěvek na elektřinu pro domácnosti, sociální podporu starších obyvatel a invalidů, snížení nájmu pro nízkopříjmovou populaci. V průběhu října následovala další opatření v objemu 2 mld. HKD na podporu cestovního ruchu.

 

Přesto většina ekonomických odborníků kritizuje vládu, že pro překonání ekonomických i sociálních problémů dělá málo a citovaná opatření v objemu 21 mld. HKD/63 mld. Kč, která jsou na úrovni 0,7 % HDP, nemohou přinést zvrat v negativním vývoji.

 

Autor: Ing. Milan Vágner, Generální konzulát ČR v Hongkongu

Šeráková Petra
/
kategorie Informace z teritoria
zpět