Indie a její ekonomika v době šíření koronaviru

Prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Dillí Vám přinášíme přehled aktuálního hospodářského vývoje v Indii s analýzou možných dopadů státních opatření proti šíření koronaviru.

Indická ekonomika zpomalila svůj růst ve 3. kvartálu 2019/2020 (říjen až prosinec 2019) na 4,7 %, výsledkem tak ještě předčila pesimistická očekávání ekonomů, kteří ambiciózní prohlášení vlády Indie o pětitrilionové ekonomice do roku 2024, mírnili, když očekávali růst i po několika sníženích na 5,1 %.

Dalšímu zpomalení se ale Indie rovněž nevyhne v důsledku pandemie koronaviru v Číně, výpadku její výroby, poklesu jejího ekonomického výkonu, a celkových dopadů vzešlých z mezinárodního dodavatelského řetězce. Analytici v tomto světle snižují dále prognózy výkonu indického hospodářství, jehož růst se nyní odhaduje na 4,8 – 4,9 % (oproti původním 5%) ve fiskálním roce 2019/2020 (duben až březen) a na 5,0% (původně 5,6 %) na fiskální rok 2020/2021.

Další negativní dopad je očekáván při velmi pravděpodobném scénáři, kdy se virus rozšíří i po Indii.

Vliv na indickou rupii

Ačkoli se zpočátku zdálo, že kurz indické rupie je ve vztahu k situaci v Číně imunní, jen za poslední měsíc ztratila Indická rupie vůči americkému dolaru 5,6 %, a oproti euru 4,7 %. Rozdíl byl zkraje března ještě vyšší (až k 10 %), nicméně po počátečních silných ztrátách rupie od poloviny března posiluje a téměř polovinu ztrát získala zpět. Zásluhu na tom má rovněž indická centrální banka Reserve Bank of India, která intervenovala uvolněním devizových rezerv. Indická rupie nyní tedy balancuje mezi dvěma protichůdnými silami – klesající cenou ropy a příznivou platební bilancí a klesající důvěrou investorů a vnitřními problémy typu nezdravého trhu s úvěry a napjatému státnímu rozpočtu. Proto riziko dalšího poklesu kurzu indické rupie zůstává reálné.

Ekonomika

Indická ekonomická aktivita je samozřejmě zasažena celou řadou nařízení, které vláda vydává ve snaze zastavit šíření viru COVID-19. V současnosti se jedná zejména o zákaz vstupu cizím státním příslušníkům a s tím spojený stop stav mezinárodní osobní letecké přepravy. V Dillí ale i dalších městech a regionech byl vydán zákaz (zmírněn na důrazné doporučení) vycházení, zavřené jsou obchody, dílny, továrny, kanceláře a úřady. Výjimkou jsou jen např. banky, benzínové stanice či obchody s potravinami (pokud nejsou v nákupních centrech, poněvadž ty také přerušili provoz).

Tyto a další kroky vedou k nucené limitaci poptávky, sekundárně, a mnohem vice se očekává dopad na příjmy a koupěschopnost obyvatelstva v dalších týdnech a měsících a to z důvodu výpadku příjmů a nepřímém dopadu.

Indické hospodářství se nevyhne ani omezení ekonomické aktivity kvůli výpadku výroby v dodavatelských řetězcích po celém světě. Z téměř 70 % je indický dovoz používán pro další výrobu ve formě surovin, materiálu a polotovarů. Téměř 50 % z celkového importu pochází z Číny a jiných asijských zemí. Již nyní je zřejmé, že situace v ostatních zemích postižených koronavirem bude mít proto negativní dopad na hospodářství Indie, zejména ve zpracování kovů, v elektrotechnice, chemickém a farmaceutickém průmyslu, výrobě hardware či optických výrobků. I v případě rychlého zacelení výpadku na třetích trzích bude Indie se zpožděním ovlivněna při své výrobní činnosti ve finančním roce 2020/21. Vzhledem k tomu, že indický vývoz je z 1/5 závislý na dovozu, může dojít k omezení exportu z důvodu nedostatečné dostupnosti meziproduktů. Podobně se omezení dovozu projeví na spotřebitelské poptávce. 

Dosavadní opatření indické vlády na podporu ekonomiky

Obchodní politika je v gesci Ministerstva obchodu a průmyslu Indie, pod které spadá i Generální ředitelství zahraničního obchodu či Úřad pro podporu průmyslu a vnitřního trhu. Omezení exportu lze ověřit na twitterovém účtu ministerstva nicméně zatím spíše dochází k uvolňování restrikcí, které doposud import omezovaly, a to z důvodu nedostatku materiálu a výrobků pro vlastní výrobu (např. zinková struska, ropa, letecký benzín). Indická vláda oznámila i vratky cel na exportované zboží s cílem pomoci indickým exportérům. Očekává se, že překážky tohoto typu mohou být v budoucnu naopak uvolňovány z důvodu zajištění fungování průmyslu a služeb. Z restriktivních opatření lze zmínit zákaz vývozu paracetamolu, různých vitamínů, zdravotnických roušek včetně textilu na jejich výrobu či plicních ventilátorů.

Ekonomická aktivita India, stejně jako jinde na světě, je totiž zasažená omezením vlastním, ale i na vstupech v celém ekonomickém řetězci. Významná část indického farmaceutického průmyslu je totiž závislá na dovozech z Číny, podobně jako elektronika a dovoz nerostných surovin, ropy a ropných produktů zase na importu z Blízkého východu. I v případě rychlého obnovení dodávek se očekává, že se dopad plně projeví v 1. fiskálním kvartále (duben – červen 2020), s multiplikačními efekty na export Indie či domácí spotřebu. 

  •  Indie iniciovala vznik COVID – 19 fondu pro země SAARC, kam vložila základní kapitál 10 milionů USD
  • Indie iniciuje vznik fondu ve výši 1,3 mld. USD aby podpořila firmy k výrobě farmaceutických výrobků vlastními silami a z domácích zdrojů poté, co byl celý průmysl ovlivněn výpadky dodávek z jižní Číny, epicentra koronaviru. Indie je největší vývozce generik na světě, kdy zajišťuje cca 20 % světové spotřeby. K výrobě však využívá až 70 % dovozů jednotlivých komponentů z Číny.
  • v týdnu od 23.3. formuluje vláda Nárendra Módiho balíček na podporu malých a středních podniků, které tvoří páteř indické ekonomiky, a které jsou obzvlášť zranitelné výkyvům na trhu; součástí opatření by měly být přímé subvence na úvěry o 2-3 % nad rámec již současných 2 %. Tím by mohly zlevnit úvěry na úroveň 6-7%. Dalším opatřením může být vládní garance až 75 % na úvěry malým a středním podnikům. Ministerstvo mikro, malých a středních podniků rovněž plánuje redefinici malých a středních podniků, kdy by na vládní pomoc mělo dosáhnout více firem.
Redakčně kráceno.

Zdroj: Velvyslanectví ČR v Dillí

Tomáš Hodač
/
kategorie Informace z teritoria
zpět