Pravidla pro vstup na okupovaná území Ukrajiny

Na žádost Velvyslanectví Ukrajiny v ČR publikujeme pravidla pro vstup cizích státních příslušníků na okupovaná území Ukrajiny - do Autonomní republiky Krym a na prozatímně okupovaná území Doněcké a Luhaňské oblasti.

Pravidla pro vstup a opuštění dočasně okupovaného území Autonomní republiky Krym

V souladu s ustanoveními zákona Ukrajiny „Zajištění práv a svobod občanů a právní režim na dočasně okupovaném území Ukrajiny“ (bod 1, část 1, článek 3) je Autonomní republika Krym od 27. dubna 2014 dočasně okupovaným územím.

V souladu s těmito pravidly je na dočasně okupované území možné vstupovat a opouštět ho pouze přes ukrajinské pozemní kontrolní body: Kalančak, Čaplynka, Čonhar.

Cizí státní příslušníci a osoby bez státní příslušnosti se na kontrolních bodech prokazují cestovními doklady a zvláštním povolením, vydaným územním orgánem Státní migrační služby Ukrajiny nebo územním oddělením Státní migrační služby Ukrajiny v Novotrojickém a Heničevském okrese.

Zvláštní povolení se vydává pro případy:

 • na dočasně okupovaném území Ukrajiny žijí blízcí příbuzní nebo rodinní příslušníci manžela/manželky cizince či osoby bez státní příslušnosti
 • na dočasně okupovaném území Ukrajiny jsou pochováni blízcí příbuzní nebo rodinní příslušníci manžela/manželky cizince či osoby bez státní příslušnosti
 • na dočasně okupovaném území Ukrajiny zemřel blízký příbuzný nebo rodinný příslušník manžela/manželky cizince či osoby bez státní příslušnosti
 • na dočasně okupovaném území Ukrajiny se nacházejí nemovitosti, jichž je žadatel o povolení vlastníkem
 • pravidelné cesty na dočasně okupované území Ukrajiny spojené s výkonem práce zaměstnance železniční společnosti
 • výkon novinářské práce
 • zajištění duchovní služby, náboženských obřadů a dalších náboženských úkonů
 • pobyt na dočasně okupovaném území Ukrajiny na základě povolení k trvalému pobytu
 • účast na akcích Medžlisu krymskotatarského národa

Turistický nebo obchodní účel návštěvy Krymu není důvodem k vydání zvláštního povolení.

Zahraniční novináři mohou na dočasně okupované území Autonomní republiky  Krym vycestovat pouze za účelem výkonu své profese a na základě souhlasu Ministerstva informací Ukrajiny, o nějž lze požádat prostřednictvím územního orgánu Státní migrační služby Ukrajiny.

Vstup a opuštění dočasně okupovaného území Autonomní republiky Krym z území Ruské federace, včetně použití letecké a námořní dopravy, jsou zakázány.

Cizí státní příslušníci a osoby bez státní příslušnosti, jež poruší pravidla pro vstup na dočasně okupované území Ukrajiny a jeho opuštění, ponesou odpovědnost, což znamená především pokutu a zákaz vstupu na území Ukrajiny.

Plné znění pravidel pro vstup do Autonomní republiky Krym naleznete na tomto odkazu: https://czechia.mfa.gov.ua/cs/news/7010-do-uvagi-inozemnih-gromadyan-jaki-majuty-namir-vidvidati-okupovanu-teritoriju-ukrajiniavtonomnu-respubliku-krim

Pravidla pro vstup na prozatímně okupovaná území Doněcké a Luhanské oblasti

Cizinci a osoby bez občanství smí vstupovat a opouštět prozatímně okupovaná území Doněcké a Luhanské oblasti (dále POÚ) jen po předložení platného dokladu totožnosti, jejichž seznam stanovuje čl. 15 Zákona Ukrajiny O právním postavení cizinců a osob bez občanství (cestovní pas (v případě potřeby s platným vízem); občanský průkaz a povolení k pobytu v Ukrajině; pas a diplomatický průkaz; pas a vojenský průkaz (v případě absolvování vojenské mise na území Ukrajiny); výjezdní doklad pro osoby bez občanství apod.).  

Povolení ke vstupu fyzické osoby na POÚ se vydává za podmínky souhlasu se zpracováním osobních údajů v informačním systému podle Zákona Ukrajiny O ochraně osobních údajů a při prokázání patřičnými dokumenty jedné z podmínek:

 • osoba nebo členové její rodiny či příbuzní mají trvalé bydliště na okupovaném území,
 • na okupovaném území jsou pohřbeni příbuzní nebo členové rodiny osoby, která žádá o vstup,
 • smrt příbuzného nebo člena rodiny na okupovaném území,
 • osoba má ve vlastnictví nemovitost na okupovaném území,
 • zabezpečení národních zájmů za účelem mírového vyřešení konfliktu nebo poskytnutí humanitární pomoci,
 • vykonání diplomatických nebo konzulárních funkcí akreditovanými zastupitelskými úřady po předchozím souhlasu s MZV Ukrajiny,
 • činnost v rámci agendy mezinárodních mezivládních organizací, jejíchž členem je Ukrajina, po předchozím souhlasu s MZV Ukrajiny,
 • humanitární činnost zahraničních nevládních organizací,
 • poskytnutí právní ochrany osobám, jejichž práva a svobody porušují osoby, jež se účastní ozbrojené agrese RF (případ musí být předem oznámen MZV Ukrajiny nebo Ministerstvem veteránů Ukrajiny),
 • činnost nezávislých lidskoprávních misí po předchozí domluvě s Ministerstvem veteránů, které informuje MZV Ukrajiny,
 • cesty na POÚ (práce, studium, náboženské účely, doprovod dítěte do školního zařízení apod.).

Pro vystavení povolení fyzické osoby na vjezd na POÚ je třeba poslat elektronickou žádost na oficiální webové stránce Služby bezpečnosti Ukrajiny (www.urp.ssu.gov.ua) nebo podat písemnou žádost do rukou zaměstnanců koordinačního centra nebo koordinační skupiny spolu s kopií dokladu totožnosti.

Plné znění pravidel pro vstup na prozatímně okupovaná území Doněcké a Luhaňské oblasti najdete na tomto odkazu: https://czechia.mfa.gov.ua/cs/news/vyizd-osib-peremishchennya-tovariv-na-timchasovo-okupovani-teritoriyi-u-doneckij-ta-luganskij-oblastyah

 

Tomáš Hodač
/
kategorie Informace z teritoria
zpět