Gruzie spustila program na podporu zahraničních investic

Vláda Gruzie zahájila nový státní program na podporu zahraničních investičních projektů se státním příspěvkem až do výše 1 mil. GEL (cca 6,6 mil. Kč). Cílem programu je podpora růstu přímých zahraničních investic v zemi, příliv znalostí a technologií a vytváření nových pracovních míst v Gruzii.

Program je určen pro společnosti (dceřinné společnosti zahraničních firem), které jsou registrované v Gruzii a které působí v jednom z následujících sektorů:

  • Výroba elektrotechnických a elektronických výrobků
  • Výroba letadlových dílů a komponentů
  • Výroba vozidel a zařízení, jakož i jejich dílů
  • Vývoz obchodních služeb/outsourcing podnikových procesů (BPO)
  • Rozvoj skladů a logistických center
  • Opravy a údržba letadel (MRO)

Pro každý z těchto sektorů jsou stanoveny požadavky na výši minimální investice a počet nově vytvořených pracovních míst (5-10 mil. GEL, 100-200 pracovních míst). V rámci programu je společnostem udělován příspěvek na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vyškolením pracovních sil a zajištěním infrastruktury a/nebo komunikace. 

Společnosti, které mají zájem o účast v programu, zašlou žádost agentuře Enterprise Georgia spolu s obchodním plánem investičního projektu. Mezi agenturou a investorem bude uzavřena příslušná dohoda, kterou se investor zaváže k investiční povinnosti a zahájí realizaci projektu, jehož maximální doba trvání bude 39 měsíců.

Více informací o investičním programu lze nalézt na stránkách investingeorgia.ge, v přiložené brožuře nebo na stránkách Velvyslanectví ČR v Gruzii.

 

 

 

Tomáš Hodač
/
kategorie Informace z teritoria
zpět