Změny podmínek celního odbavení v Egyptě

Dokument k systému ACI níže.

 

V souvislosti s tím, že od 1. října 2021 dochází k přechodu z pilotní testovací fáze systému na registraci veškerých zásilek dovezených do egyptských přístavů ze zahraničí (tzv. systém ACI) na registraci povinnou, sdílíme s Vámi dokument, který Evropská komise poskytla MPO jakožto členu poradního výboru EK pro přístup na trh. V dokumentu jsou sepsány obavy a zároveň i otázky firem k danému mechanismu, na které získala EK od egyptské strany odpovědi.

MPO rovněž obdrželo dokument od Delegace EU, která pořádala na toto téma workshop, a kde jsou rovněž zdůrazněny hlavní otázky a odpovědi:
ACI_questions_from_EU_economic_operators.docx

V případě, že by firmy čelily problémům při používání ACI, uvítá MPO jakoukoliv zpětnou vazbu:

MSc. Pavlína Shaw
Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací
T +420 224 852636
shaw@mpo.cz
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
www.mpo.cz

Sabina Tančevová
/
kategorie Informace z teritoria
zpět