Poptávka: stavba silnice v Arménii

Dovolujeme si Vás informovat, že Silniční odbor SNCO Ministerstva územní správy a infrastruktury Arménské republiky vyhlásil výzvu k předkvalifikaci pro získání oprávnění ke stavební činnosti na úseku silnice Sisian-Kajaran km 0+ 000- km 60+022, v rámci 4. tranše investičního programu severojižního silničního koridoru.

Mezinárodní výběrové řízení bude probíhat ve dvou fázích, s předkvalifikační fází v souladu s pokyny pro zadávání zakázek Evropské banky pro obnovu a rozvoj.Nabídka je otevřena pro všechny žadatele ze způsobilých zemí.

Uzávěrka pro podávání přihlášek je stanovena na 27. dubna 2022 ve 12:00 hodin (britského času).

Více informací je k dispozici na následujících odkazech:
View Notice | ECEPP (ebrd.com)
PROCUREMENT (armroad.am)

Eliška Ďomin
/
kategorie Informace z teritoria
zpět