Aktuální vývoj obchodních vztahů EU - USA

Informace o nejnovějším vývoji ve vztazích mezi EU a USA plynoucím ze schůzku předsedy Evropské komise J. C. Junckera a amerického prezidenta D. Trumpa a následné diskuze mezi DG Trade a americkou Obchodní komorou. 

Při této příležitosti bychom Vás rovněž rádi informovali o společném jednání s DG Trade, které BusinessEurope plánuje zorganizovat v měsíci září, přesný termín bude upřesněn.

Oficiální Společné prohlášení EU – USA bylo neočekávaným výsledkem těchto jednání a všechny pozitivně překvapilo, a to vč. představitelů EU i USA. Oproti skeptičtějším hlasům ozývajícím se z americké administrativy si prezident Trump přál pozitivní vyznění svého jednání s EU, patrně i s ohledem na eskalaci vztahů s Čínou.

Společné prohlášení předpokládá pokračování jednání v následujících třech oblastech:

1. Vyjednávání o zrušení či snížení cel na průmyslové výrobky a o rozsahu možné dohody

• Text Společného prohlášení se týká cel na průmyslové výrobky, nicméně není zřejmé, co přesně se
   rozumí pod pojmem „ne-auto“: dohoda, která vylučuje automobily, by nebyla kompatibilní s pravidly
   WTO, jelikož by nedosahovala nezbytného kritického objemu potřebného pro obchodní liberalizaci. Na
   druhé straně dohoda, která by vylučovala lehké užitkové automobily - citlivé výrobky, na které USA
   uplatňuje velice vysoká cla – by byla pro EU méně atraktivní.

• Zemědělství (k velké nelibosti amerického obchodního zmocněnce R. Lighthizera) a veřejné zakázky
   jsou z rozsahu dohody vyloučeny.

• K otázce pravidel původu bude třeba přistupovat opatrně a povede se o nich složité jednání. V určitých
   odvětvích, jako je textilní a oděvní průmysl, prosazují USA velmi přísná pravidla, a dosáhnout souladu s
   nimi bude pro firmy z EU velmi náročné.  Odlišné systémy ověřování původu se již ukázaly jako
   problematické při jednání o dohodě TTIP a budou zřejmě problematické i nyní.

2. Regulatorní spolupráce

• Výkonná pracovní skupina bude muset odsouhlasit rozsah regulatorní spolupráce. Ve Společném
   prohlášení je odkazováno na několik sektorů, mezi kterými nicméně nefigurují auta. Bylo by ovšem
   zvláštní, kdyby auta měla být z eventuální dohody vyloučena, a to zejména s ohledem na velký pokrok
   týkajících se tohoto sektoru, dosažený v rámci vyjednávání o TTIP. Na straně USA se očekává, že Bílý
   dům bude hrát rozhodující roli při zajišťování zapojení regulatorních agentur USA do procesu přípravy
   dohody.

3. Reforma Světové obchodní organizace, včetně jmenování členů jejího Odvolacího orgánu

• Práce na reformě pokračuje, a to doposud v trilaterálním formátu zahrnujícím ještě Japonsko. V
   současné době bylo dosaženo slušného pokroku v otázce dotací a obecných pravidel, ale nijak
   výrazného v otázce řešení sporů, zejm. pokud jde o nominace členů Odvolacího orgánu.

Další kroky:

• Vyjednávání o clech na průmyslové výrobky budou zahájena poté, co Výkonná pracovní skupina
   připraví doporučení, která by měla být představena ve formě zprávy pro politické lídry: tyto přípravné
   práce na rozsahu dohody by měly trvat 3-4 měsíce. Americká obchodní komora se obává, aby tento
   proces netrval déle a nepokoušela se tak trpělivost prezidenta Trumpa.

• Vyjednávání by byla zahájena pouze v případě, že Komise obdrží nový mandát od členských států k
   obchodnímu vyjednávání s USA. V této chvíli není jasné, zda USA budou rovněž potřebovat nový
   mandát, ale v zásadě by měl dostačovat stávající Mandát podpory obchodu (TPA - Trade Promotion
   Authority).

• Neočekává se, že by se další oficiální jednání mezi EU a USA konala dříve než v měsíci září, nicméně
  vzájemné kontakty na vysoké úrovni pokračují průběžně tak, aby byla práce naplánována a zejména
  bylo dohodnuto, kdo bude členem Výkonné skupiny. Na straně USA se počítá s tím, že vedle
  amerického obchodního zmocněnce bude zapojen i Bílý dům.

• Expertní skupina EU pro obchod se znovu sejde 27. září a je velice pravděpodobné, že na programu
  bude mít i bod týkající se USA

Dopad vyšetřování podle článku 232:

• Vyšetřování v automobilovém sektoru podle článku 232 amerického zákona o rozšíření obchodu
   pokračuje, připravuje se vydání zprávy, nicméně v návaznosti na dosažení dohody se neočekává, že by
   na EU byla uvalena v této oblasti cla. Momentálně je obtížné odhadovat, zda USA uvalí cla na ostatní
   obchodní partnery, mimo jiné s ohledem na stále probíhající jednání s Kanadou a Mexikem v rámci
   NAFTA.

Optimistický průběh jednání s USA  možná otevře nové cesty k pozitivnímu vývoji ohledně cel na
  ocel
a hliník, nicméně nic v tomto směru nebylo zatím dojednáno.

Fára Pavel
/
kategorie Obchodní politika
zpět