Konzultace k regulatorní spolupráci s USA

Využijte možnost zaslat Evropské komisi své vyjádření k regulatorní spolupráci s USA. Názory firem jsou důležité pro formování budoucích ujednání. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR prosí do 23. dubna 2019 k zaslání podnětů k problematice regulatorní spolupráce s USA, v rámci průzkumu mezi dotčenými subjekty. Dotazování iniciuje Evropská komise.

Od července 2018 probíhá mezi Evropskou unií a USA dialog o možné spolupráci v řadě témat regulatorní spolupráce. V nejbližší době je pak možné zahájení vyjednávání dohod mezi EU a USA o posuzování shody a o odstranění dovozních cel na průmyslové výrobky.

Diskuse s USA včetně otázek regulatoriky se prozatím odvíjela na úrovni oboustranné Výkonné pracovní skupiny (průběžná zpráva o jejích výsledcích je dostupná zde). Pro další fáze rozhovorů o regulatorní spolupráci usiluje Evropská komise o zohlednění podnětů co největšího množství evropských stakeholderů. Komise proto vyzvala členské státy EU i jednotlivé podnikatelské subjekty na jejich území, aby do 23. dubna 2019 (12:00 CET) zaslaly své písemné podněty k dané problematice ve vztahu EU-USA. V zájmu transparentnosti budou příspěvky zveřejněny na webových stránkách DG Trade bez uvedení osobních údajů odesilatelů.

Prosíme relevantní subjekty o zaslání písemných vstupů v anglickém jazyce v uvedeném termínu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Prosíme o zřetelné uvedení jména organizace či jednotlivce zasílajícího podnět. Vstupy mohou zasílat jakékoli subjekty, které se domnívají, že by na ně regulatorní spolupráce s USA mohla mít dopad.
V případě nejasností se prosím obracejte na Ministerstvo průmyslu a obchodu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Plné znění otázek a témat naleznete níže, celý dokument je k dispozici na této adrese: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157722.htm

Klíčové jsou postoje a informace týkající se následujících bodů:
Posuzování shody – informace o překážkách, které čeští exportéři spatřují v oblasti certifikací; obtíže při akreditaci pro poskytování certifikací, které vnímají subjekty posuzující shodu

Dialog o standardech – informace o oblastech standardů, v nichž by spolupráce mohla znamenat přínos pro obchod. Komise se prozatím zaměřila na oblasti, v nichž standardy doposud neexistují, jako advanced manufacturing, robotika či technický textil

Sektory regulatorní spolupráce – konkrétní iniciativy pro regulatorní spolupráci v sektorech s potenciálem usnadnění bilaterálního obchodu (při respektování úrovně ochrany na straně EU)

Popis konkrétní problematiky může být doplněn o kvantitativní či kvalitativní data, návrh možných řešení a cílů, vyčíslitelný přínos, vstupy vyjadřující podporu stakeholderů v EU či USA pro danou inciativu. Formát vstupů je flexibilní, není určen formulářem či vzorem.
Fára Pavel
/
kategorie Obchodní politika
zpět