Monitoring světových obchodních a investičních bariér

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálním seznamu omezujících opatření ve světě v souvislosti s krizí COVID-19, která negativně ovlivňují obchod, investice a globální řetězce.

Aktualizovaný (k 14. 4. 2020) seznam bariér vydaný sekretariátem WTO k dispozici zde.

Kromě problémů uvedených v seznamu WTO můžeme přidat:

Základní činnosti, zboží a služby: řada členů hlásí problémy kvůli skutečnosti, že po celém světě existují různé interpretace toho, co jsou základní činnosti, které by měly zůstat funkční i během blokování, a ty, které nejsou podstatné, které by se měly zastavit. Některé země zastávají velmi přísná stanoviska, například Mexiko, v jiných vidíme rozdíl od provincie k provincii, jako je tomu v Kanadě. To samozřejmě vytváří řadu problémů ve stávajících dodavatelských řetězcích.

Doprava: Letecká nákladní doprava zůstává problémem, protože další země zakazují cestování, např. Indie. Náklady jsou obecně vyšší také u ostatních druhů dopravy v důsledku přetížení na hranicích a nedostatku kontejnerů a personálu, pokud jde o námořní dopravu.

Eliška Ďomin
/
kategorie Obchodní politika
zpět