V Kuala Lumpur podepsaly české firmy a školy čtyři memoranda

Dvoustá podnikatelská mise Svazu průmyslu začala první zastávkou v malajsijském Kuala Lumpur. Na zástupce firem, univerzit a organizací čekala návštěva místní agentury na podporu zelených technologií Green Technology Malaysia a první ze čtyř B2B fór, na kterém české firmy a školy podepsaly čtyři memoranda. Oficiální delegace v čele s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem se setkala s malajsijskou ministryní energetiky, vědy, technologií, ŽP a změny klimatu Yeo Bee Yin a ministrem vody, půdy a přírodních zdrojů Xavierem Jayakumarem i úspěšnými malajsijskými firmami z oboru environmentálních technologií.

První podnikatelské fórum, které zahájila ministryně energetiky, vědy, technologií, ŽP a změny klimatu Yeo Bee Yin, bylo ve znamení podpisu důležitých memorand. Ta uzavřely dvě české firmy a dvě školy s malajsijskými protějšky.

aIMG 2686

Nanotechnologická společnost Nafigate Corporation podepsala memorandum s firmou Total Renewables o výstavbě továrny na výrobu biopolymeru z odpadu po výrobě palmového oleje. Projekt firma začala připravovat v roce 2017. Továrna by měla začít vyrábět první bioplasty za dva roky. Biopolymery jsou plně rozložitelné v přírodě a využívají se například na výrobu mikročástic v kosmetických výrobcích.

Oficiální delegace v čele s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem jednala se dvěma malajsijskými ministry. Podle ministra vody, půdy a přírodních zdrojů Xaviera Jayakumara Malajsie řeší problémy se zásobováním pitnou vodou a její neklesající spotřebou, která dvojnásobně převyšuje tu českou. Spotřeba vody v Česku klesla i díky investicím českého průmyslu do nových technologií. Právě to může být zajímavá příležitost pro české exportéry. Obě země se shodly, že čelí problémům, které způsobují klimatické změny, jako jsou silné deště nebo sucho.

a tweet2c

V Malajsii mohou uspět firmy, které se zaměřují na odpadové hospodářství. O dlouholetých zkušenostech Česka s tříděním odpadů ujistila česká delegace Yeo Bee Yin, ministryni energetiky, vědy, technologií, životního prostředí a změny klimatu (MESTECC). Ten aktivně podporuje výzkum a inovace a zajímavým projektům nabízí i granty a může být potencionálním partnerem pro Technologickou agenturu ČR v jejich mezinárodním projektu Delta. Mohl by tak firmám usnadnit financování česko-malajských projektů aplikovaného výzkumu.

MESTECC zřizuje také agenturu na podporu zelených energií Green Technology Malaysia, jejíž sídlo podnikatelská mise navštívila. Green Technology především popularizuje zelené investice a pomáhá firmám se zorientovat v nabídce programů a úlev, které mohou při zavádění zelených technologií využít. Jedná se například o programy financování, daňové úlevy nebo podporu ze strany měst.

kategorie Podnikatelské mise a semináře
zpět