Vietnam zajímají technologie na zpracování odpadů

Dvoustá podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy ČR s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem po dvou zastávkách v Malajsii strávila dva dny ve Vietnamu. Podnikatelská fóra v Ho Či Minově Městě a Hanoji ukázala, že Vietnam nabízí příležitosti pro firmy, které se zabývají například zpracováním odpadů, čištěním odpadních vod nebo odstraňováním starých ekologických zátěží. Potvrdilo to setkání s vietnamským ministrem přírodních zdrojů a životního prostředí Tranem Hongem Hanem i s místopředsedou Lidového výboru Ho Či Minova města.

aIMG 3783 mal

"Považuji tuto misi za velice úspěšnou. Byla to druhá mise, na které jsme doprovodili ministra životního prostředí Richarda Brabce a specializovala se na obory spojené se životním prostředím. Jsem spokojen, protože jak v Malajsii, ve Vietnamu i na Borneu mě překvapil velký zájem firem. Naši podnikatelé měli dostatek partnerů pro B2B jednání," zhodnotil celkově dvoustou misi Svazu průmyslu jeho prezident Jaroslav Hanák, který vedl delegaci podnikatelů.

Ve Vietnamu mají české firmy již několik rozpracovaných projektů. Společnosti MEVOS spol. s r.o. a Damaris Solutions s.r.o během podnikatelské mise v Hanoji představila projekt spalovny nemocničního odpadu. Ta může zamezit případné nákaze nebo znečištění životního prostředí. Společnost navrhla výstavbu malé kontejnerové spalovny, která ročně zpracuje 100 tun nemocničního odpadu. Energii, kterou spalovna vyrobí, přitom může opět nemocnice využít. Projekt zvýší ochranu životního prostředí, hygienické a pracovní podmínky i udržitelné nakládání s odpady.

aIMG 3663 mal

Komplexní řešení hospodaření s odpady řeší i Ho Či Minovo Město. V současnosti v něm žije již téměř 9 milionů obyvatel, tedy téměř desetinu populace Vietnamu. Rapidní růst počtu obyvatel města, ve kterém přibyly 2 miliony obyvatel za posledních 15 let, klade velké nároky na životní prostředí. Ve městě vzniká denně několik tisíc tun odpadu a neexistuje komplexní systém jeho likvidace. Pro české firmy to může představovat velkou výzvu.

Na podnikatelská fóra do Ho Či Minova Města a Hanoje dorazila stovka zástupců vietnamských firem. Od ledna 2020 vzájemné podnikání mezi EU a Vietnamem usnadní dohoda o volném obchodu (FTA). České republice může pomoci zlepšit negativní obchodní bilanci, kterou s Vietnamem dlouhodobě má. Hodnota českého exportu byla loni o 19,4 miliardy korun nižší než hodnota zboží dovezeného z Vietnamu.

Vietnam by podle ministra přírodních zdrojů a životního prostředí Trana Honga Hana ocenil zkušenosti Česka, jak přizpůsobit průmysl a výrobu náročným evropským pravidlům. Ministr plánuje ještě do konce letošního roku navštívit Českou republiku i s delegací podnikatelů.

VietNam Czech 1 mal

V Hanoji mají obyvatelé trvale problémy se zajištěním pitné vody. Podnikatelská mise proto dodala na velvyslanectví České republiky v Hanoji zařízení na čištění pitné vody od společnosti Hutira Vision s.r.o. a systém solárního ohřevu vody od společnosti Vacusol s.r.o. Jednotka na úpravu vody, která odstraňuje kromě mechanických nečistot také bakterie, viry, pesticidy nebo tvrdé kovy a další nečistoty, by měla zabezpečit soběstačnost velvyslanectví v dodávkách pitné vody.

kategorie Podnikatelské mise a semináře
zpět