Lídři evropského byznysu jednali na Maltě

Jaroslav Hanák zastupoval Svaz průmyslu a dopravy ČR na jednání Rady prezidentů členských svazů BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání. Lídři evropského byznysu diskutovali o budoucnosti Evropy, brexitu a dalších strategických otázkách, které mohou mít zásadní vliv na podnikatelské prostřední a konkurenceschopnost evropského průmyslu.

 „Byznys potřebuje jistotu, předvídatelnost a silnou Evropskou unii. Byznysu by nejvíce konvenovala flexibilita v míře integrace, méně regulace, méně byrokracie a důraz na zásadní věci a efektivnost. Prioritou je držet při sobě a hledat společná řešení současných i budoucích výzev,“ řekl prezident Hanák. 

Prezidenti diskutovali o budoucnosti EU v návaznosti na tzv. bílou knihu, ve které předseda Komise Juncker před pár týdny nastínil pět scénářů potenciálního uspořádání EU v budoucnu. Proběhla také diskuze o politické a ekonomické situaci ve vybraných zemích. „Politická situace nejen v ČR, ale i v ostatních členských státech není jednoduchá. V řadě evropských zemí včetně ČR letos probíhají volby, které mohou mít zásadní dopad na podnikatelské prostředí i budoucnost Evropy,“ konstatoval prezident Hanák. 

Prezidenti dále diskutovali vývoj na mezinárodním poli a shodli se na klíčovém významu obchodní politiky. Podpořili mj. uzavření obchodní dohody mezi EU a Japonskem, které by dle aktuálních informací mohlo proběhnout ještě letos, a zdůraznili význam transatlantických vazeb. Zároveň konstatovali, že je třeba nadále chránit evropský průmysl před dumpingovými dovozy ze zemí s distorzemi na trhu prostřednictvím účinných nástrojů na ochranu obchodu.

Prezidenti také potvrdili jednotný přístup evropského byznysu k brexitu a vyjádřili podporu co nejužších vazeb mezi EU a Velkou Británií do budoucna. V zájmu byznysu je, aby vyjednavači rychle dosáhli potřebného pokroku ve vyjednávání podmínek tzv. rozvodu tak, aby mohli co nejdříve začít vyjednávat budoucí dohodu mezi Evropskou unií a Velkou Británii a přechodné období. „Velká Británie je pro nás velmi významným partnerem bez ohledu na to, zda je součástí EU či nikoli. Byznysu se daří a je třeba zachovat vzájemný volný obchod, ze kterého profitujeme my i Velká Británie. Důležité je také zajistit zachování práv Evropanům žijícím ve Velké Británii a Britům žijícím u nás,“ dodal prezident Hanák. 
 
Setkání se zúčastnilo 88 zástupců evropského byznysu a konalo se 5. května 2017 na Maltě. 

Lenka Dudková
/
kategorie Evropské a mezinárodní záležitosti
zpět