Stanovisko SP ČR k devizovým intervencím ČNB

Představenstvo SP ČR přijalo stanovisko vůči opatření centrální banky. Diskutovala o něm i Rada členů, zástupci 29 členských svazů . .

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svaz průmyslu a dopravy ČR nepovažuje devizové intervence České národní banky za jednoznačně pozitivní krok pro českou ekonomiku. Jsme přesvědčeni, že ČNB měla při svém rozhodování přihlédnout ke konzultacím s představiteli podnikatelské sféry o dopadech svého rozhodnutí na firmy a využít jejich praktické zkušenosti.

Dlouhodobě požadujeme kontinuitu a stabilitu rozhodování, která ovlivňují podnikatelské prostředí. Pro podnikatele krok devizových intervencí není však zcela čitelný a předvídatelný, rozhodnutí ČNB přineslo podnikatelům nové nejistoty a rizika.

Intervence ČNB výrazně oslabila korunu nad přirozenou hodnotu jejího vývoje. Značně problematické se jeví období po ukončení intervencí. Otázkou je, jak rychle pak bude kurz posilovat a jak bude volatilní. Za základní nástroj, který by umožnil účinně čelit volatilitě, považujeme nadále přijetí eura.

Pro exportující firmy po dobu intervencí lze očekávat celkový určitý pozitivní efekt, zejména při intervenci v delším časovém období. I někteří exportéři se však ke kroku ČNB vyjadřují kriticky. Řada z nich je zajištěna na podstatně silnější hodnotě koruny vůči euru. Z titulu změny kurzu jsou někteří také vystaveni tlaku obchodních partnerů při vyjednávání o nových cenách. Výsledný efekt bude navíc eliminován importní náročností.

Zřejmý bude dopad do nákladů firem prostřednictvím zdražení importovaných vstupů. Jde jak o pohonné hmoty, suroviny a materiály, tak o subdodávky a investice, které lze zajistit pouze dovozem.

S bankovní radou ČNB bude vedení Svazu průmyslu a dopravy ČR jednat o výše uvedených rizicích a bude požadovat, aby varianty a rizika takových závažných kroků byly konzultovány s reprezentací firemní sféry.

V Praze dne 20. listopadu 2013

Mostýn Milan
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět