Stanovisko k návrhu o změně zákona č. 353/2003 Sb

Stanovisko k návrhu o změně zákona č. 353/2003 Sb. (změna sazeb spotřební daně na tabákové výrobky).

Zásadní připomínky:

 

  1. Návrh novely spotřební daně by měl spočívat čistě v harmonizaci s minimálními kritérii EU a nikoli v uvalení vyššího daňového zatížení výrobků, které nejsou pro splnění kritérií relevantní.
  2. Pokud je cílem návrhu MF zvýšit výběr daně z rozpočtových důvodů, pak je kontraproduktivní nejvíce zvyšovat pevnou a procentní sazbu daně, u níž daňová výnosnost stejně tak jako objem trhu neustále klesají. Řešení této situace spočívá v uzavírání daňových nůžek, tj. růstu daně minimální a zároveň vyššímu zdanění tabáku ke kouření.
  3. Stanovení konkrétního data účinnosti novely s cílem zajištění předvídatelnosti a oprávněného očekávání podnikatelských subjektů.  

V Praze 11. března 2014

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět