Stanovisko k návrhu poslanců - návrh zákona o dani z příjmu

Stanovisko k návrhu poslanců Adolfa Beznosky, Petra Fialy, Ivana Adamce, Martina Novotného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů      .

      Vzhledem k tomu, že MF ČR připravuje komplexní návrh novely zákona o daních z příjmů, nepovažujeme tento dílčí krok za systémový a přehledný. V rámci programového prohlášení vlády a indikativních informací od náměstkyně S. Hornochové (stejně tak od oficiálních prezentací MF ČR, vč. ministra A. Babiše) je jeden z legislativních záměrů s předpokládanou účinností od 1.1.2015 v zákoně o daních z příjmů návrh vrácení daňového režimu pracujících důchodců, tj. vrácení možnosti uplatnění slevy na poplatníka i pro pracující důchodce.

     Záměr návrhu nerozporujeme, ale vzhledem k výše řečenému považujeme za systémově správné řešení poslanecký návrh stáhnout a uskutečnit záměr až v rámci chystané komplexní novely zákona o daních z příjmů.

 

 

 

 

 

V Praze dne 9. května 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět