Stanovisko k návrhu zákona o dani z nemovitostí

Připomínky k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů“.

Pozitivně vnímáme změny, kde dochází k formulačnímu upřesnění a tím odstranění možných nejasností. V navržených změnách (úpravách) nevidíme výraznější rizika či změny k horšímu pro podniky. Pozitivně vnímáme a podporujeme návrhy §15a a §15b, kde bylo odstraněno zbytečné a přílišné sankcionování poctivých plátců. V tomto směru má novela zákona naši podporu. Konkrétní připomínky jsou uvedeny níže.

Zásadní připomínky

1)      Absence ustanovení v souvislosti s novelizací zákona o investičních pobídkách

2)      § 10 odst. 3

Naší hlavní připomínkou je, že postrádáme opatření související s investičními pobídkami. Vláda se zavázala eliminovat dopady snížení intenzity veřejné podpory a podporovat investice mimo jiné právě skrze nástroj investičních pobídek. MPO v tomto duchu vypracovalo návrh novely zákona o investičních pobídkách, včetně potřebných úprav v příslušných daňových zákonech, který je v současnosti také v připomínkovém řízení. Vzhledem k záměru provést novelizaci jednotlivých daňových zákonů komplexně najednou (ve smyslu stability daňového prostředí), požadujeme, aby i příslušná ustanovení byla součástí předkládaného návrhu a zamezilo se opakování situace, kdy se budou dílčí novely předkládat separátně. Dle informací MPO, toto mělo s vámi být diskutováno. Upozorňujeme na tuto problematiku i pro další daňové zákony. Požadujeme, aby příslušná ustanovení byla po doplněna.

Lze jednoznačně dovodit, že se použije koeficient 1,20 podle písm b) i při kombinaci, když bude součástí pouze zdanitelných jednotek pozemek užívaný společně s těmito jednotkami veřejně přístupný přesahující zastavěnou plochu a zároveň bude součástí pouze zdanitelných jednotek (stejných) jiný pozemek nacházející se mimo zastavěnou plochu užívaný společně s těmito jednotkami, který však veřejně přístupný nebude? Požadujeme toto ustanovení upřesnit, tak aby bylo jednoznačné.

Ostatní připomínky týkající se daňové problematiky v oblasti nemovitostí

Opakujeme náš požadavek, aby bylo obnoveno osvobození vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností od daně z převodu nemovitostí. Své stanovisko a argumentaci jsme v minulosti MF ČR již poskytli a doufáme, že toto bude v příslušných právních předpisech také upraveno.

V Praze dne 6.června 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět