Stanovisko k Akčnímu plánu vlády na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti v ČR

Stanovisko SP ČR k návrhu Akčnímu plánu vlády na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR .

Svaz průmyslu a dopravy ČR během předchozí přípravy dokumentu opakovaně prezentoval připomínky směřované zejména na systém řízení prací. Naše věcné připomínky měly dílčí charakter a chápali jsme je jako příklady, nikoli jako úplné zhodnocení obsahu materiálu.

 

V této fázi považujeme návrh za podklad, který je určen zejména k připomínkám resortům. Až po ukončení připomínkového řízení vznikne finální návrh vlády, ke kterému se vyjádříme až v rámci činnosti pracovních skupin (viz naše zásadní připomínka níže).

Konstatujeme, že obsahová úroveň jednotlivých pasáží je rozdílná. Jako příklad lze uvést část věnovanou energetice, která byla zařazena dodatečně na základě naší intervence, s jejímž obsahem vyslovujeme spokojenost. 

Zásadní připomínka:

Požadujeme urychlené vytvoření řídící pracovní skupiny a jednotlivých pracovních skupin jako nezbytnou podmínku pro konečné dopracování struktury opatření v jednotlivých oblastech. V rámci naší účasti budeme spolupracovat na jejich obsahu. Nadále budeme požadovat, aby činnost pracovních skupin měla meziresortní charakter, aby výstupy měly parametry umožňující kontrolu plnění a aby opatření byla navázaná na rozpočtovou politiku státu.

V Praze 17. září 2014

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět