VIDEO: Projev prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka na SNĚMU

V projevu shrnul výzvy, které vyžaduje podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky. .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projev prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka na Sněmu najdete zde:

Krátká reportáž ze Sněmu a účasti SP ČR na 56. MSV Brno najdete zde:

 Audio nahrávka celého Sněmu ve formátu MP3  ZDE   http://www.spcr.cz/files/cz/media/snem/snem2014.MP3

Jako první Jaroslav Hanák zmínil kvalitu legislativy a fungování státních institucí, které podle mezinárodního srovnání stále zaostávají za mezinárodními standardy. „Je potřeba zjednodušit legislativní proces a jasně vyhodnocovat, jak politická a legislativní rozhodnutí dopadají na podnikatele,“ uvedl. Druhým tématem, na nějž Sněm poukázal, byl stav dopravní infrastruktury, pomalá výstavba dálniční sítě a nedostatečná stavební příprava. Další výzva se týkala výzkumu, vývoje a inovací. Jde zejména o vybudování integrovaného systému vědy prostřednictvím restrukturalizace Akademie věd ČR a jejího sladění s reformou školství. Dalším z témat jednání na Sněmu byla podpora exportu, a to i v souvislosti se sankcemi EU-Rusko. „Potřebujeme, aby se dokončila personální stabilizace ČEB, EGAP, CzechTrade, CzechInvest a výrazně se zpružnily aktivity dozorčích rad sestavených z politiků koalice,“ dodal Jaroslav Hanák.

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět