Informace o předkládání žádostí o dotaci na projekty v rámci "Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)" pro rok 2021

Česká rozvojová agentura vyhlásila 16. 10. 2020 výzvy pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2021.

Program B2B se zaměřuje na všechny rozvojové země dle klasifikace OECD, pro které je zpracována Mapa globálních oborových příležitostí MZV ČR.

Výzva je cílena na firmy s podnikatelskými záměry, které pomohou řešit rozvojové problémy v cílových zemích a které zároveň mají zájem prozkoumat nové trhy, zajistit potenciální partnery pro spolupráci nebo přímo v dané zemi investovat a založit zde joint venture nebo pobočku. Dotace pomůže minimalizovat riziko spojené se vstupem na nové trhy. 

Cílem programu B2B je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění cílů udržitelného rozvoje. 

Žádosti je možno předkládat do 4. 12. 2020, do 15.00 hodin.

Více informací naleznete zde.

Vsouvislosti s výzvou pro předkládání žádostí připravila Česká rozvojová agentura sérii webinářů pro potenciální žadatele, kde:

  • se budou moci seznámit se strategií a pravidly programu,
  • budou provedeni postupem vyplňování žádosti,
  • budou mít možnost poslechnout si zkušenosti podpořených realizátorů,
  • a mnoho dalšího.

Registrace přístupná zde.

Eliška Ďomin
/
kategorie Rozvojová spolupráce
zpět