InnoTrans 2020

InnoTrans je předním mezinárodním veletrhem dopravní techniky, který se koná každé dva roky v Berlíně.

InnoTrans je rozdělený do pěti segmentů veletrhu:
  • železniční technika
  • železniční infrastruktura
  • veřejná doprava
  • interiéry
  • stavba tunelů

Zaujímá všech 41 dostupných hal na výstavišti v Berlíně. Veletrh doplňuje InnoTrans Convention, nejvyšší podpůrný program akce.

Unikátní vlastností InnoTrans je jeho venkovní a traťová výstavní plocha, kde se na 3 500 metrech trati zobrazuje vše od cisternových vozů po vysokorychlostní vlaky.

Od roku 2016 nabízí InnoTrans výrobcům vozidel možnost předvádění autobusů na statické ploše displeje a přilehlém demonstračním kurzu.

InnoTrans pořádá Messe Berlin. Tento rok již 13. InnoTrans se bude konat ve dnech 22. až 25. září 2020.

 
Pozn:
Tento veletrh byl také schválen v rámci Veletrhů a výstav 2020 plánované oficiální účastí ČR v zahraničí. Iniciátorem je Asociace podniků českého železničního průmyslu + Česká logistická asociace, z. s.ACRI + ALVO +ČLA. Termín pro přihlášení vystavovatelů v rámci české účasti již bohužel uplynul. Přihlášení je tedy možné již pouze individuálně.
Irena Havířová Tauerová
/
kategorie Veletrhy, výstavy
zpět