132. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

132. Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila v pondělí 17. října 2016 od 16:00 hodin.

CitwSWOWUAAIdZU
 


Tripartita projednávala následující témata: vyhodnocení opatření k odstranění nerovnováhy na trhu práce, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stav čerpání prostředků z fondů EU, novelizaci stavebního zákona a  investorské stavby.

Ke stažení:
Program jednání 132. RHSD
Zápis z jednání 132. RHSD
Aktuální situace ve stavebnictví

kategorie Tripartita
zpět