133. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

133. Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila v pondělí 21. listopadu 2016 od 11:00 hodin.

CitwSWOWUAAIdZU


Tripartita projednávala následující témata: 
akčního plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2017, dávky nemocenské při déletrvající dočasné pracovní neschopnosti, digitální agendu, čerpání prostředů z fondů EU, insolvenční právo a přípravu investorských staveb.

Ke stažení:
Program jednání 133. RHSD
Záznam jednání 133. RHSD

kategorie Tripartita
zpět