136. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

136. Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila v pondělí 10. dubna 2017 od 16:00 hodin.
CitwSWOWUAAIdZU
 

Tripartita projednávala následující témata: Roli státu při zajišťování dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové legislativy na společnost České dráhy, stav čerpání prostředků z fondů EU, přehled investorské přípravy staveb a aktuální otázky v oblasti školství.

Ke stažení:
Program jednání 136. RHSD
Záznam jednání 136. RHSD
kategorie Tripartita
zpět