139. Plenární schůze rady hospodářské a sociální dohody

 

Na 139. jednání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo 18. září 2017 na Úřadu vlády, se probíraly následující body: 
  • Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018
  • Akční plán pro Společnost 4.0
  • Závěrečná zpráva o činnosti odborné komise pro důchodovou reformu
  • Vyhodnocení Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti
  • Stav čerpání prostředků z fondů EU
  • Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Záznam z jednání: 

Záznam jednání 139. RHSD

kategorie Tripartita
zpět