Svaz průmyslu a dopravy zhodnotil jednání RHSD

Rada hospodářské a sociální dohody České republiky (dále také „RHSD ČR“ nebo „tripartita“) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a vlády České republiky pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Jejím účelem je vzájemně respektovanou formou dialogu udržet i do budoucna sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů.
 
Vrcholným orgánem RHSD ČR je Plenární schůze, která se skládá z 8 členů vlády, 7 zástupců zaměstnavatelů (SP ČR a KZPS ČR) a 7 zástupců zaměstnanců (ČMKOS a ASO). Plenární schůze projednává koncepce vybraných návrhů zákonů, základní směry a trendy rozvoje týkající se hospodářské politiky, dohaduje zásadní rozpory mezi partnery týkající se pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnávání, sociálních otázek, mezd a platů veřejných služeb apod.

 

Kompletní hodnocení zde

kategorie Tripartita
zpět