Mimořádná Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody 1. 2. 2021

Mimořádná Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila 1. února 2021. Na programu bylo jednání k návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně občanského soudního řádu.

kategorie Tripartita
zpět