Jednání 118. Plenární schůze RHSD dne 18. května 2015

Jednání 118. Plenární schůze RHSD dne 18. května na Úřadu vlády ČR mělo na programu:

Materiál k projednání:

  • Varianty zvyšování minimální mzdy v příštích letech;
  • Situace čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007 – 2013 a stav přípravy na programové období 2014 – 2020;
  • Aktualizace Konvergenčního programu ČR, Financování technického vysokého školství;
  • Připravované změny v regionálním školství  

Materiál pro informaci:

  • Informace o přípravě novelizace zákona o státním podniku a horního zákona;
  • Informace o přípravě novelizace stavebního zákona

Záznam z jednání 118. Plenární schůze RHSD dne 18. května 2015 

kategorie Tripartita
zpět