Stanovisko k Nové agendě dovedností pro Evropu

Důraz na rozvoj základních dovedností, včetně digitálních.


Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen Svaz) reaguje na ambiciózní strategii Evropské komise pro rozvoj a podporu dovedností v Evropě „Nová agenda dovedností pro Evropu: Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti“ (KOM(2016) 381; dále jen Nová agenda) zveřejněnou letos v červnu.

Dovednosti jsou zásadním komponentem růstu a produktivity. Svaz proto vítá 10 opatření plánovaných Komisí pro léta 2016 - 2017.  Pozitivně hodnotí zejména zaměření strategie na investice do vzdělávání a důraz na rozvoj základních dovedností, včetně digitálních.  

Svaz podporuje vytvoření Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a postupný vznik národních koalic a vytvoření Plánu pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností. Svaz vítá snahu Evropské komise učinit odborné vzdělávání a přípravu první volbou pro mladé a posílit podporu rozvoje digitálních komponentů v učňovském školství a jejich osvojování. Domnívá se však, že v zájmu úspěšné implementace Nové agendy by pro navrhovaná opatření, zejména v oblasti rozvoje základních dovedností, byl vhodnějším rámcem evropský semestr, spíše než „záruka k získání dovedností“.

Svaz vítá také důraz Evropské komise na úlohu a zapojení sociálních partnerů při provádění příslušných reforem. Specifické připomínky má např. k záruce k získání dovedností, financování vyškolování zaměstnanců, srovnatelnosti kvalifikací a kvalifikačních systémů, uznávání výsledků neformálního učení a revizi jednotného rámce Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (tzv. Europassu).

pdfStanovisko k Nové agendě dovedností 579.24 KB

Situace v EU si žádá akci: nová agenda pro dovednosti

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy

Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět