Stanovisko k hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadu HP14

Svaz ve svém stanovisku k návrhu nařízení EK k hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadů HP14, o které byl požádán ze strany MŽP, vyjadřuje zásadní nesouhlas.

 

Svaz nařízení odmítá z důvodu nerelevantních měřících metod, plošného zavádění hodnocení nebezpečné vlastnosti HP14 (bez ohledu na rozdílné způsoby dalšího nakládání) či z důvodu toho, že nelze aplikovat navrhované hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 14, jehož důsledkem by bylo, že hodnocení odpadů, které jsou v současnosti v kategorii „ostatní dopad“, by muselo být prováděno pomocí ekotoxikologických testů.

 

Celé stanovisko naleznete zde.

 
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět