Stanovisko k Akčnímu plánu mezinárodní spolupráce ve vědě

Vzhledem k rozsahu a závažnosti připomínek požadujeme stažení materiálu a vypořádání řady zásadních připomínek Svazu.
 
Akční plán je předkládán v návaznosti na plnění úkolů Národní politiky VaVaI ČR na léta 2016-2020. Svaz však považuje za nutné schválit nejen Akční plán, ale celou Koncepci mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI vč. finančního a jiného zajištění. Některé připomínky jsou rovněž obsaženy ve stanovisku RVVI schváleném na 320. zasedání dne 25. 11. 2016.
 
Stanovisko naleznete zde.

 

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět