Stanovisko k novele zákona o obchodních korporacích

SP ČR nesouhlasí s předožením této novely zákona. SP ČR navrhuje, aby navrhovatel vzal předkládaný návrh zpět, vyvolal veřejnou diskuzi a na základě výsledků této diskuze předložil koncepční změnu tohoto zákona.

 

Svaz se obává, že tímto budou podnikatelé opět čelit dalšímu administrativnímu a finančnímu zatížení. Více naleznete ve stanovisku.

Tereza Hejlová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět