Stanovisko SP ČR pro Kulatý stůl Národního konventu o EU k tématu Společnost 4.0

Svaz přispěl svým stanoviskem ke Kulatému stolu k tématu Společnost 4.0
 
SP ČR prezentoval na jednání Kulatého stolu Národního konventu o EU k tématu Společnost 4.0, který Úřad vlády ČR uspořádal dne 2. 12. 2016, svým expertním stanoviskem. Věnuje se v něm tématu vládní 4.0 agendy, podpory pro zavádění Průmyslu 4.0 ve firmách, oblasti trhu práce a vzdělávání.
 
Více než 90 odborníků ze státní správy, akademické, výzkumné i soukromé sféry se zúčastnilo jednání Kulatého stolu Národního konventu o EU k tématu Společnost 4.0, který Úřad vlády ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR jako odborným garantem uspořádal dne 2. 12. 2016. Za komoru stanovisko zpracoval jako externí expert prof. Vladimír Mařík, za Svaz průmyslu a dopravy ČR je pak doplnila pozice Pracovní skupiny pro implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách zastoupená členem představenstva a gestorem za téma Průmysl 4.0 Jiřím Holoubkem. Dalšími zpracovateli „oponentních stanovisek“ (která však byla spíše stanovisky doplňujícími) byly Českomoravská konfederace odborových svazů a Vysoké učení technické v Brně.
 
Jednání u kulatého stolu se věnovalo čtyřem stěžejním tématům: vymezení rozsahu a způsobu spolupráce v rámci vládní agendy Společnost 4.0, podpoře státu věnované firmám při zavádění Průmyslu 4.0 a změnám na trhu práce a v oblasti vzdělávání.
 
Úplné znění stanoviska Svazu ke stažení zde
Prezentace koordinátorky PS pro implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách zde
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět