Stanovisko k Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Svaz uplatnil doporučující stanovisko, ve kterém žádá upřesnění postavení aplikačního garanta.
 
Považujeme za vhodné lépe vysvětlit (třeba příkladem ve vypořádání připomínek), jaká je představa o aplikačním garantovi - kdo to je. Chápeme správně, že tento garant může být účastníkem projektu předloženého do programu Éta, ale nemůže být jeho nositelem? V textu předkládací zprávy by bylo dobré upravit, že garant napomůže prosazování výsledků do praxe, nikdy však takové prosazení nemůže zajistit. Předpokládá se, že garant bude financován TA ČR? Jak bude vybrán? Bude jeden nebo jich bude víc podle toho, o jaký výzkum se bude jednat? Není nezbytné, aby byl popis garanta v programu, ale bylo by vhodné, aby toto bylo vysvětleno např. s odkazem na vnitřní předpis TA ČR, který stanoví pravidla pro získávání aplikačního garanta//garantů.
 
Stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět