SP ČR zaslal příspěvek do veřejné konzultace k REFIT hodnocení nařízení REACH

SP ČR nepodporuje při  přezkumu nařízení REACH v roce 2017 legislativní změny nařízení REACH. Celkově implementace nařízení REACH funguje, firmy plní své požadavky dané nařízením. Problém pro firmy představují především administrativní a finanční náročnost implementace nařízení, především pro malé a střední podniky,  a také pro firmy, které mají povinnost žádat o povolení použití vyráběných/dovážených nebo používaných látek.
 
V případě tzv. látek vzbuzujících mimořádné obavy, které mohou podléhat povolování, požadujeme před zařazením těchto látek do přílohy XIV nařízení REACH provedení analýzy možností řízení rizik (RMOA) a na základě této analýzy regulovat látky např. formou omezení (příloha XVII nařízení), které je administrativně i finančně  výrazně méně nákladné ve srovnání s procesem povolování.
 
V případě nákladů malých a středních firem na implementaci nařízení REACH požadujeme další opatření  ke snížení nákladů firem, např. zjednodušení IT nástrojů, zjednodušení pokynů pro implementaci nařízení a další. 
 
Vstup do VK naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět