Stanovisko k Stanovení výše účasti SR na vybrané OP pro období 2014 2020

SP ČR požaduje doplnění spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ze státního rozpočtu alespoň v Prioritní ose 1.
 
V současnosti je OP PIK financován pouze zdroji ze strukturálních fondů EU a i přes prokázání dostatečné absorpční kapacity nevyužívá možností pravidel EU doplnit prostředky ze státního rozpočtu (dle poměru 15 % veřejné národní zdroje : 85 % zdroje EU). Svaz požaduje přislíbené dofinancování ze státního rozpočtu.
 
Stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět