Stanovisko k poslaneckému návrhu nominačního zákona

SP ČR nesouhlasí s poslaneckým návrhem zákona a to z důvodu, že doslovně přejímá znění návrhu zákona s názvem: Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, jehož předkladatelem je Ministerstvo financí ČR.

 

 

Vyjádření SP ČR k poslaneckému návrhu zákona se tak do značné míry odvíjí od jeho připomínek k návrhu zákona MF. Více naleznete ZDE

Tereza Hejlová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět