Svaz uplatnil svůj vstup do veřejné konzultace k datové ekonomice

SP ČR zaslal k 26. dubnu 2017 své odpovědi do veřejné konzultace Evropské komise pod názvem „Budování evropské ekonomiky založené na datech“, která volně navazuje na Sdělení Evropské komise z 10. 1. 2017 k budování evropské datové ekonomiky. Ve svém stanovisku se vyjádřil proti protekcionistickým tendencím směřujícím k lokalizaci dat v rámci EU i hranic jejích jednotlivých členských států a za přijetí legislativního opatření na úrovni EU, které by takové tendence jasně omezovalo. Výsledky konzultace přislíbila Komise využít při svých dalších opatřeních v oblasti regulace datových toků.

 
Svaz průmyslu a dopravy se tématem podpory volného toku dat zabývá v rámci svého Expertního týmu pro digitální ekonomiku a ve spolupráci s partnery na národní (zejména Úřadem vlády a koordinátorem digitální agendy ČR) i evropské úrovni (kde spolupracuje jak s ostatními svazy v rámci BUSINESSEUROPE i s evropskými poslanci zvolenými za ČR) jako jednou z priorit své činnosti v oblasti podpory rozvoje digitální ekonomiky. Je příznivcem podpory volných datových toků jako nástroje pro rozvoj digitální ekonomiky EU, prosazuje zakotvení ustanovení o volných datových tocích do mezinárodních obchodních dohod se třetími zeměmi a vymezuje se jasně proti tendencím směřujícím k omezování datových toků z důvodů jiných, než jsou závažné okolnosti související s národní bezpečností jednotlivých států. Ve svém stanovisku se vyjádřil jasně k tomu, že jelikož takových restrikcí v rámci členských států EU přibývá, měla by Evropská unie jasně legislativně zakotvit svobodu pohybu dat jako „pátou svobodu EU“. Dle našich zpráv se podobně vyjádřila i celá řada ostatních relevantních zástupců evropského byznysu a věříme proto, že se Evropská komise inspiruje výsledky veřejné konzultace a brzy předloží návrh odpovídajících opatření k zajištění volného pohybu dat v rámci EU.
 
Celé znění příspěvku SP ČR do veřejné konzultace naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět