Náměty SP ČR k připravované novele zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá iniciativu MF ČR k hledání možných pozitivních změn v zákoně o spotřebních daních a předkládá své návrhy.
 
Kladně hodnotíme a vážíme si postupu, kdy MF ČR konzultuje možné návrhy s těmi, kterých se dotýkají. Svaz obecně preferuje v daňové oblasti stabilitu, předvídatelnost a minimalizaci administrativní zátěže. Svaz oslovil členy ET pro daně a pojištění a daňové experty z firem, kterých se spotřební daně dotýkají. Z vybraných námětů z praxe jsme se rozhodli podpořit a konkrétními argumenty doložit navrhované změny.
 
Celé stanovisko zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět